Elektromagnetische Wapens, Grafeenoxide en Geactiveerde Ziekten: Het blootleggen van de Covid-5G connectie

Sinds het begin van de Covid-saga hebben mensen gespeculeerd over een mogelijk verband tussen toegenomen ziekte en de uitrol van 5G-netwerken over de hele wereld. En hoewel “Covid-19” nauwelijks de apocalyptische doodsstorm is geweest die de media ervan maakten, zijn er in bepaalde gebieden wel degelijk overmatige sterfgevallen geregistreerd. De vraag is: zijn die extra sterfgevallen uitsluitend te wijten aan “pandemische” maatregelen (d.w.z. lockdowns, maskers, giftige serumsn, enz.) of heeft de elektromagnetische straling een grotere rol gespeeld? schrijft Newbraveworld.org.

En zo ja, was dat te wijten aan 5G of aan het gebruik van een andere heimelijke, nog onbekende, technologie? Dat is wat dit onderzoek aan het licht wil brengen.

In dit artikel zal de aandacht ook vooral uitgaan naar het sterfteoverschot. Want als er geen oversterfte was, zou het moeilijk zijn om te beweren dat er een of ander EMF-wapen (elektromagnetische velden) werd ingezet, want dat zou het aantal sterfgevallen zeker boven de normale drempel verhogen. In bepaalde gebieden, in bepaalde landen, waren er ongetwijfeld overmatige sterfgevallen, en, zoals dit artikel zal aantonen, kunnen die verklaard worden zonder dat daarvoor een nieuwe, besmettelijke ziekteverwekker nodig is (zoals ik elders heb betoogd).

Er zijn namelijk verschillende onafhankelijke bewijzen die erop wijzen dat het niet “Sars-Cov-2” was, of welk vermeend virus dan ook, dat deze overmatige sterfte veroorzaakte. Hoewel de redenen die andere onderzoekers aanvoeren voor de echte oorzaak allemaal steekhoudend zijn – en waarschijnlijk, tot op zekere hoogte, allemaal waar – pleit ik in dit artikel voor de EMV-oorzaak.

Ik pleit er gewoon voor dat EMV’s, in de een of andere hoedanigheid, in de hele Covid-periode hebben bijgedragen tot de oversterfte. Ik zal ook betogen dat EMV’s verantwoordelijk waren voor sommige van de meer eigenaardige symptomen die de zogenaamde “Covid”-patiënten vertoonden.

En wanneer ik het over “EMF’s” (elektromagnetische velden/elektromagnetische straling) heb, bedoel ik niet alleen 5G (hoewel dat belangrijk is), ik ben ook bereid andere, heimelijke EMF-invloeden in aanmerking te nemen, mogelijk in de vorm van een of ander wapentuig. En zoals wij zullen zien, zijn er bewijzen dat dit soort wapentuig bestaat en gebruikt is.

Verder lezen…