Maria Medeverlosseres: het Hart van onze Moeder” – Dr. Carrie Gress

Geef Mij je liefde

Dr. Carrie Gress geeft haar zesde lezing getiteld: “Maria Medeverlosseres: het Hart van onze Moeder” op het Marian Coredemption-symposiumbij het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, La Crosse, WI in 2018, over hoe Maria’s rol als Medeverlosseres en haar Moederlijk, Maagdelijk Hart een remedie is voor de Antimariaanse geest in de wereld van vandaag, gepromoot door feministen die tegen moederschap en maagdelijke zuiverheid zijn.

Ze wijst ophet gegevendat Maria de Nieuwe Eva is die op een unieke manier met Christus,de Nieuwe Adam,samenwerkt om de mensheid te verlossen van de val van de eerste Adam. Als zodanig, als er een Antichrist komt en veel voorlopers van hem, dan volgt daaruit dat er ook een Antimaria is met veel voorlopers die een geest promoten die tegengesteld is aan de Maagd en Moeder. Dr. Gress geeft een samenvatting van dergelijke Antimaria’sin het verleden enookin onze tijd.

Voor meer lezingen van deze conferentie:https://airmaria.com/tag/la-crosse-coredemption-symposium-2018/

Dr. Carrie…

View original post 131 woorden meer

Franklin ter Horst: Vrijmetselaars, onderdanen van Lucifer

De vrijmetselarij is een internationaal verband van loges, gericht op de ontplooiing van de mens tot een in geestelijke vrijheid denkende persoonlijkheid. Alleen al in Engeland bestaan maar liefst 8000 van deze Loges waarvan de leden terug te vinden zijn in de adel, het onderwijs, in kerken en binnen politie en het justitieapparaat. De vrijmetselarij zet zichzelf neer als een ,,levenshouding die persoonlijk en gezamenlijk creatief denken wil bevorderen.” Het zijn besloten genootschappen waarvan de deelnemers- broeders- uitgaan van een gemeenschappelijk wereldbeeld: wereld en leven zijn een bouwwerk dat nog voltooid moet worden.

  1. Lees hier verder, bijlage in pdf-bestand:

2. Of lees hier verder op de website: www.franklinterhorst.nl

Abbé Georges de Nantes: De Vrijmetselarij & Satanisme

I De Vrijmetselarij, een smerig geheim

II De Vrijmetselarij, een afschuwelijk geheim

Project L.U.C.I.D.

Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten, en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie, een totalitaire politiestaat, is nabij. Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen.

Project L.U.C.I.D.: Het plan voor het universele 666-controlesysteem – reeds openbaar gemaakt in 1996 (deel 4)

Project L.U.C.I.D.: Het plan voor het universele 666-controlesysteem – reeds openbaar gemaakt in 1996 (deel 3)

Project L.U.C.I.D.: Het plan voor het universele 666-controlesysteem – reeds openbaar gemaakt in 1996 (deel 2)

Project L.U.C.I.D.: Het plan voor het universele 666-controlesysteem – reeds openbaar gemaakt in 1996 (deel 1)