Gratis te downloaden audioboek “The Global Reset Survival Guide”

Gratis te downloaden audioboek “The Global Reset Survival Guide”

U kunt het hier vinden: www.GlobalReset.news

Er is nu een “Global Reset” aan de gang die tot doel heeft 90% van de menselijke bevolking op planeet Aarde te elimineren. KRIJG GRATIS TOEGANG tot een uitgebreid negen uur durend audioboek en PDF-naslagwerk en ontdek de kennis die je nodig hebt om te overleven.

Word wakker en doe iets!

Pater Daniel: word wakker en doe iets!

Nieuwsbrief Pater Daniel XVII 38, vrijdag 16 september 2022

De bekende Britse arts, Vernon Coleman, die we al eerder aan het woord lieten (https://www.vernoncoleman.com/), blijft inspireren. Week na week roept hij zijn medeburgers en ieder die het horen wil op om iets te doen tegen de werelddictatuur die ons wordt opgelegd. Niets gebeurt per ongeluk, het is allemaal georganiseerd. De kosten van voedsel en energie zullen enorm stijgen. Het spaargeld zal verdampen. De inflatie zal kort na Kerstmis boven de 20 % komen. De productiecijfers zullen bijzonder laag zijn en de bedrijfsinkomsten dramatisch. “De komende recessie zal snel omslaan in een depressie”. De hypotheekproblemen zullen erger worden en miljoenen mensen zullen een grotere hypotheekschuld hebben dan hun huis waard is. “Binnen een opmerkelijk korte tijd zullen de samenzweerders erin geslaagd zijn de rijkdom en de onafhankelijkheid van tientallen miljoenen mensen in het VK en honderden miljoenen over de hele wereld te vernietigen”. De wereldelite wil dat de mensen failliet gaan. Dit is al lang duidelijk maar velen willen het niet zien. Ze schudden het hoofd, gaan in hun zetel zitten en kijken naar televisie. “En nu is het, vrees ik, zo goed als te laat”.

Coleman stelt dat kerstmis 2022 een soort einddatum is om weerstand te bieden tegen de opgedrongen vernietigende dictatuur. Als er tegen die tijd geen massaal verzet komt tegen de steeds verder gaande en georganiseerde armoede en vrijheidsberoving, is het te laat, zo meent hij. Dan zullen de nieuwe wereldorde en de Agenda 2030 uitgerold worden over heel de mensheid zodat niemand nog enig bezit, enige vrijheid of waardigheid zal hebben en we allen als robotten zijn in de handen van een ziekelijke wereldelite.

Wat kunnen we doen? Coleman raad aan te beginnen met te bezuinigen op schulden en uitgaven en een meer eenvoudige levensstijl aan te nemen. Op vele wijzen kan men nog trachten op te komen voor zijn vrijheid en waardigheid, b.v. door overal waar het kan met cash geld te betalen. Met eigen handen en creativiteit zoveel mogelijk zorgen voor de dagelijkse noden van zichzelf en van de mensen om ons heen, is een uitstekend levensideaal (https://www.frontnieuws.com/dr-coleman-hier-is-hoe-ze-u-failliet-zullen-laten-gaan/).

Honderden miljoenen mensen over de hele wereld (dokters, verplegers, topwetenschappers, advocaten, ondernemers en gewone mensen…) zijn er nu van overtuigd dat het hele coronagebeuren een crimineel theaterstuk is om de dictatuur van de nieuwe wereldorde te vestigen. En iedere dag komen er nieuwe klokkenluiders bij die op verbluffende wijze de algemeen voorgehouden monsterleugens ontmaskeren. Het is allemaal gepland (https://www.stopworldcontrol.com/proof). De nieuwe wereldorde is gebouwd op leugen en illusie, hebzucht en machtsdrang van geesteszieke miljardairs en wereldheersers. Een dergelijke “toren van Babel” kan wel heel veel kwaad doen, maar zal uiteindelijk geen standhouden. Er zijn universele, vaste waarden, al wordt ook dit door dezelfde heersers met veel geweld bestreden: waarheid, goedheid, liefde schoonheid, trouw… Al wie hieraan bewust en actief meewerkt, bouwt aan een toekomst die blijvend is. En deze omvat niet alleen een maatschappelijke en economische heropbouw maar ook een morele vernieuwing, zoals gezinnen (als vader, moeder en kinderen) steunen, de eigenheid van jongen en meisje ontwikkelen, het menselijk leven respecteren vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood… Word wakker en doe iets.

Voor de gevaccineerden: Hier is een lijst van alle feiten die u wilt negeren wanneer u uw nieuwe booster gaat halen

voor-de-gevaccineerden:-hier-is-een-lijst-van-alle-feiten-die-u-wilt-negeren-wanneer-u-uw-nieuwe-booster-gaat-halen

09-09-22

Een lijst van dingen die u niet moet weten, zodat u met een heldere geest gelukkig kunt boosteren. Zei ik helder? Ik bedoelde leeg, schrijft James Edward Taylor.

1. Negeer dat deze nieuwe bivalente boosters alle proeven op mensen hebben overgeslagen. Dat is juist. Niet getest op mensen. Dat betekent dat ze op u worden getest. Welkom bij het experiment! (Of ik denk, het voortgezette experiment.)

2. Negeer dat dit de snelst goedgekeurde vaccins in de geschiedenis zijn. Niet “goedgekeurd,” let wel. “Goedgekeurd” betekent in wezen dat wij ze naar buiten brengen en in mensenlichamen injecteren voordat er een langdurige, lastige goedkeuringsprocedure heeft plaatsgevonden. De samenstelling van de injecties is in juni vastgesteld. En ze zijn er, vervaardigd en klaar om in september ingespoten te worden. Maar negeer dat.

3. Negeer dat de regering deze injecties besteld heeft een maand voordat ze zelfs maar goedgekeurd waren. Tjonge, wat waren zij zelfverzekerd. Ik denk dat u dat ook moet zijn!

4. Niet op mensen getest betekent natuurlijk dat er nog geen gegevens over de werkzaamheid bestaan. Zij moeten het eerst op mensen uitproberen om uit te vinden of het werkt. Maar dat is vast niets om u zorgen over te maken.

5. Negeer dat ze het alleen op muizen getest hebben.

6. Veel muizen? Nou, nee. Acht muizen. Maar negeer dat.

7. En hoe deden die acht muizen het tegen het virus? Nou, umm… ze kregen allemaal COVID😂 Niets te zien hier.

8. Wat gebeurde er dan met de muizen om een vergunning te krijgen? Wel, zij hebben antilichamen gemaakt. Is dat nuttig? Wel, nee niet echt. Gegevens over antilichamen zeggen niets over uw mate van bescherming tegen de ziekte. Meer of minder antilichamen, meer of minder bescherming, meer of minder ernst van de ziekte. Echt, antilichamengegevens zeggen ons niets over de werkzaamheid. Maar negeer dat. Vertrouw op de Wetenschap™, oké?

Igor’s Nieuwsbrief – De “8-Muizen Proef” van Bivalent Booster is eigenlijk mislukt

9. Negeer dat zelfs vaccinzeloot Paul Offitt zich “ongemakkelijk voelt bij de gedachte dat we verder zouden gaan – dat we miljoenen of tientallen miljoenen doses aan mensen zouden geven – op basis van gegevens van muizen.” En negeer soortgelijke opmerkingen van vaccinzeloten Peter Hotez en Michael Osterholm,

 » Lees verder

Bron: https://apokalypsnu.nl/2022/09/09/voor-de-gevaccineerden-hier-is-een-lijst-van-alle-feiten-die-u-wilt-negeren-wanneer-u-uw-nieuwe-booster-gaat-halen

Richard Gage over 9/11 TU Delft- met NL ondertiteling


irma schiffers


(Ondertiteling evt. aanzetten door op het icoontje te klikken rechtsonder)

Zie eventueel ook de bijbehorende artikelen: https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2015/05/11/911-lezing-tu-delft-nu-nl-ondertiteld/

Richard Gage van Architects and Engineers for 911 Truth – http://www.ae911truth.org – spreekt over de instorting van of van drie wolkenkrabbers in New York op die noodlottige dag in 2001, op 11 september waarbij bijna 3000 mensen het leven lieten. Meer dan 2300 internationale Architecten en ingenieurs stellen vragen bij de officiële verklaring over hoe deze konden instorten in hun eigen fundament. Ze eisen, mede namens de Amerikaanse bevolking, een reëel en onafhankelijk onderzoek over deze gebeurtenissen van 9/11 events, speciaal met betrekking tot de instorting van gebouw 7 van het WTC. Met dank aan TU Delft, Studium Generale en mijn persoonlijke dank aan Coen Vermeeren.De komende politiestaat

FEMA is de uitvoerende arm van de komende politiestaat en zal dus alle operaties leiden. De presidentiële uitvoeringsbesluiten die reeds in het federale register zijn opgenomen, maken ook deel uit van het wettelijke kader voor deze operatie.

De kampen hebben allemaal spoorwegfaciliteiten en wegen die van en naar de detentiefaciliteiten leiden. Velen hebben ook een luchthaven in de buurt. Het merendeel van de kampen biedt plaats aan een bevolking van 20.000 gevangenen. Momenteel bevindt de grootste van deze faciliteiten zich net buiten Fairbanks, Alaska. De faciliteit in Alaska is een enorme faciliteit voor geestelijke gezondheidszorg en kan ongeveer 2 miljoen mensen bevatten.

Er zijn meer dan 800 gevangenkampen in de Verenigde Staten(1). Ze zijn allemaal volledig operationeel en klaar om gevangenen op te vangen. Ze zijn allemaal bemand en zelfs omringd door fulltime bewakers. Maar ze zijn allemaal leeg. Deze kampen zullen worden beheerd door FEMA (Federal Emergency Management Agency) als de staat van beleg in de Verenigde Staten moet worden geïmplementeerd en het enige dat nodig is, is een presidentiële handtekening op een proclamatie en de handtekening van de procureur-generaal op een bevelschrift waaraan een lijst met namen is gehecht.

Het Rex 84-programma werd opgericht op basis van de redenering dat als een “massale uittocht” van illegale vreemdelingen de Mexicaanse / Amerikaanse grens overstak, ze snel zouden worden opgepakt en vastgehouden in detentiecentra door FEMA. Rex 84 maakte het mogelijk om veel militaire bases te sluiten en om te vormen tot gevangenissen. Operation Cable Splicer en Garden Plot zijn de twee subprogramma’s die zullen worden geïmplementeerd zodra het Rex 84-programma is gestart voor het juiste doel. Garden Plot is het programma om de bevolking onder controle te houden. Cable Splicer is het programma voor een ordelijke overname van de staats- en lokale overheden door de federale overheid.

Wat wordt het startpunt om deze faciliteiten in gebruik te nemen? Een door de mens veroorzaakte of natuurramp? Een grote terroristische aanslag? Een aardbeving? Een catastrofale financiële ineenstorting die een paniek van dergelijke omvang zou veroorzaken om landelijke paniek te veroorzaken? (Covid 19? Apenpokken?, red.)

Zodra een grote ramp zich voordoet (of het nu een echte gebeurtenis of een gefabriceerde gebeurtenis is, maakt niet uit) wordt de staat van beleg haastig ingesteld en zijn we allemaal in handen van de overheidsinstanties (FEMA) die zichzelf dus als onze beschermers afschilderen. Maar wat gebeurt er als we de gezagsdragers in twijfel trekken en hoe ze al onze vrijheden wegnemen? Zullen wij degenen zijn die op deze kampen worden vastgehouden? En wie gaan ze oppakken? Die met geweren? Wie vragen stelt? Degenen die willen weten wat er ECHT aan de hand is?

Wanneer ze deze informatie voor het eerst tegenkomen, gaan velen in een staat van totale ontkenning. “Hoe kon dit? Ik geloofde dat ons land vrij was en voelde altijd een gevoel van troost in de wetenschap dat zolang we anderen geen pijn deden bij het observeren van onze vrijheid, we aan onszelf werden overgelaten. ” Idealiter zou dat waar zijn. Maar de krachten die deze regering leiden, zijn verre van ideaal. De tijd nadert snel dat wij degenen zullen zijn die zich afvragen: “Wat is er met onze vrijheid gebeurd? Aan onze vrijheid van meningsuiting? Aan ons recht om onszelf en ons gezin te beschermen? Om als individu te denken? Om onszelf uit te drukken op welke manier we maar willen?” Zodra we die vrijheid uitdagen, ontdekken we hoe vrij we werkelijk zijn.

Hoeveel zijn bereid om die uitdaging aan te gaan? Heel weinig inderdaad, anders zouden we ons niet in de situatie bevinden waarin we ons op dit moment bevinden. We zouden de dingen niet hebben laten vorderen en uit de handen van het publiek en in de handen van degenen die ons onder hun controle willen houden, ongeacht wat er nodig is, en dat omvat het gebruik van geweld en detentie voor degenen die de verkeerde vragen stellen. Wordt het stellen van vragen voortaan verboden? Er zijn onlangs verschillende gevallen gemeld waarbij degenen die vragen stelden die te dicht bij de onnoemelijke waarheid (de doofpot) kwamen, werden verwijderd uit persconferenties en uit het oor van het publiek. Ook degenen die met de pers wilden spreken, werden vastgehouden en ofwel opgesloten, opgesloten in een psychiatrisch ziekenhuis, afgeslacht (door schijnzelfmoorden) of in diskrediet gebracht.

Het is duidelijk dat degenen in Nazi-Duitsland die werden opgepakt en gedood, niet geloofden dat het hen kon overkomen. Hoe konden fatsoenlijke mensen getuige zijn geweest van dergelijke gruweldaden en nog steeds niets zeggen? Gaan we hier hetzelfde doen als ze achter de schermen een voor een die individuen afpakken die opkomen voor de rechten van de burgers, de waarheid aan het licht brengen? Of gaan we daar gewoon zitten en ons afvragen wat er met dit land is gebeurd, totdat het te laat is?

(1) https://shariaunveiled.wordpress.com/the-war-room/the-locations-of-the-fema-internmentconcentration-camps-in-the-united-states/

Volledige lijst van 1000 FEMA-concentratiekampen 2022 | The Road To Hell: Nowhere to Run, Nowhere to Hide – American Media Group (amg-news.com)

Republic Broadcasting Network » Volledige lijst van 800 FEMA-concentratiekampen 2021 | De weg naar de hel…