‘Keuze Vrij Bij Mij’ wordt hét digitale platform waarop jij makkelijk aanbieders vindt waar je altijd welkom bent, ook zonder test of vaccin

Geef Mij je liefde


Keuze Vrij Bij Mij
– 667 abonnees

‘Keuze Vrij Bij Mij’ wordt hét digitale platform waarop jij makkelijk aanbieders vindt waar je altijd welkom bent, ook zonder test of vaccin.

Toelichting

View original post

Keuze vrij bij mij…!

Door Ruud Karsten

Keuze Vrij Bij Mij – 667 abonnees, “Keuze Vrij Bij Mij” wordt hét digitale platform waarop jij makkelijk aanbieders vindt waar je altijd welkom bent, ook zonder test of vaccin.

Deze groep mensen werkt aan een platvorm waarop winkels en dienstverleners zich verzamelen die hebben aangegeven om in de toekomst zowel gevaccineerden als ongevaccineerden te blijven bedienen. Dit is een belangrijke ontwikkeling, en goed om te weten voor ieder van ons die zich zorgen maakt om de nabije toekomst, waarin ongevaccineerden steeds meer van de samenleving zullen worden uitgesloten.

Je kunt je als vrijwilliger aanmelden bij KVBM, en bijvoorbeeld meedoen met het werven van winkels, dienstverleners, etc. die op dit platform willen komen.Men streeft naar een landelijke dekking, zodat straks overal in Nederland toch winkels etc. te vinden zijn waar zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden terecht kunnen.

Een prachtig initiatief!

Corona in historisch en Bijbels perspectief

Door Ruud Karsten

Er bestaat een duistere, valse elite in de wereld. Ze wordt ook wel Deep State genoemd, of Kabal. De Elite heeft diepe historische wortels. Ze heeft altijd de mensheid willen domineren en onderdrukken, puur tot eigen gerief. De Elite is een soort van machtige, puissant rijke cultclub, die zich verheven waant boven ‘gewone’ mensen als jij en ik. Niet een club in de zin van een vereniging, met leden die wekelijks of maandelijks samenkomen. Nee, je moet denken aan een verzameling van lieden met veel geld en veel macht, binnen de nationale en wereldpolitiek (ministers en ambtenaren, nationaal en intergouvernementeel zoals WHO en VN), in koninklijke families, in de commerciële sector (Amazon, Bol.com), in Big Tech (Microsoft, Google, Facebook), in de industrie (pharmaceutische industrie, olie-industrie, wapenindustie), in het bank- en verzekeringswezen, NGO’s, stichtingen behorende tot rijke families (Rockefeller Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation), inlichtingendiensten (CIA, Mossad), e.a., die als gemeenschappelijk belang hebben om samen nóg meer macht te verwerven, en daarmee de wereld aan zich te onderwerpen. Ze komen regelmatig samen – meestal in het geheim – voor overleg over de grote wereldproblemen, en hoe zij die moeten sturen om hun perverse doelen te bereiken. Hun belangrijkste overlegfora zijn het WEF (World Economic Forum), en de Bilderberg Conferentie. Menigeen van hen behoort tot de top van de Vrijmetselarij.

Lees hier verder:

Het vaccin en aangepaste abortus: de feiten

Samenvatting

  1. Alle nu in Nederland voor handen zijnde COVID-19 vaccins zijn hetzij getest dan wel ontwikkeld op cellijnen die teruggaan op cellen uit een nier en een netvlies van ca 18 weken oude foetussen, toen 14 cm groot, in Nederland geaborteerd in 1972 en 1985.
  2. De cellen blijven zich na cultivering continu delen. De cellijnen HEK-293 en PER.C6 zijn waardevol, zelfs gepatenteerd. Men injecteert bij de traditionele vaccins sporen van deze doorgekweekte cellen in het lichaam. Onderzocht is of het falen van AztraZeneca hieraan kon worden geweten, er zitten honderden menselijke eiwitten in.
  3. Over de wijze waarop het foetale weefsel bij HEK-283 en PER.C6 werd verkregen en verwerkt, is niet veel bekend. Wel over vele andere, vergelijkbare cellijnen: het weefsel mocht niet afgestorven zijn, en moest direct – binnen ca 5 min – versneden of ingevroren zijn. Dit lijkt op orgaantransplantatie, waarbij ook iedere seconde telt. Als gevolg zijn er vele gedocumenteerde gevallen bekend waarin het hart van het kind nog klopte. Abortusmethoden werden aangepast aan het verkrijgen van het foetaal weefsel. Vast staat dat er kinderen levend ter wereld kwamen.
  4. In tegenstelling tot bij proefdieren (in de testfase daarna) wordt bij foetussen geen verdoving toegediend. Het staat wetenschappelijk vast dat foetussen op die leeftijd pijn voelen. Pijn werd door deze praktijk “verlengd”.
  5. Er worden voor onderzoek vele abortussen gebruikt voordat het lukt een bruikbare cellijn te genereren. Ook hier. Er is een cellijn bekend waarvoor alleen al het materiaal van 73 abortussen zijn gebruikt.
  6. De cellijnen HEK-293 en PER.C6 zijn volgens experts op termijn kwalitatief en kwantitatief onvoldoende voor de miljarden COVID-vaccinaties die nu jaarlijks beoogd worden. Daardoor ontstaat volgens experts de (markt)behoefte aan het maken van nieuwe cellijnen, waarvoor dan weer talrijk abortusmateriaal nodig is. Zo is in 2015 is in China de WALVAX-2 cellijn ontwikkeld, waarvoor organen van negen abortussen zijn gebruikt. Een speciale methode werd toegepast (waterzak keizersnede). Het COVID-vaccin van Walvax Biotechnology Co is op dit moment in testfase 2 en komt na goedkeuring ook in de EU beschikbaar.
  7. Het gáát niet om 1973 of 1985, ‘it’s the practice, not the product’. Er is sprake van een hele industrie, niet alleen voor vaccin-, maar ook voor stamcel-producten. Critici hebben gesteld dat als men hiervan als consument protestloos profiteert, men de continuatie van deze praktijk stilzwijgend legitimeert en bevordert. Onderzoek & ontwikkeling op foetale organen gaat namelijk dóór en dóór.

Toelichting

Lees verder in de bijlage: