Van Oekraïne naar een wereldoorlog?

Nieuwsbrief door pater Daniel (XVII.14)

Vrijdag 1 april 2022

Het westen leidt Oekraïne naar zijn ondergang. Dat was de stelling van prof. John Mearsheimer die op 15 februari 2022 een voordracht gaf in het King’s College in Cambridge. Hij is een van de meest vermaarde politicologen ter wereld. Het zijn de VS en bondgenoten die verantwoordelijk zijn voor deze crisis, zou betoogde hij. Aan de grens met Rusland maken zij sinds 2008 een westers bolwerk door de uitbreiding van de NAVO, de uitbreiding van de EU en door de oranjerevolutie in Oekraïne. De NAVO-top in Boekarest in 2008 nam het besluit voor deze uitbreiding. In 1999 was er al een eerste uitbreiding geweest en in 2004 een tweede met een hele reeks landen van het voormalige Warschau pakt en de voormalige Sovjetunie. Onder groot protest hebben de Russen dit geslikt. Toen de NAVO ook Oekraïne wilde opnemen, zeiden de Russen: neen, dat nooit! Oekraïne is historisch en religieus de wieg van Rusland. Op 22 februari 2014 pleegde het westen daarop een staatgreep in Oekraïne. De Krim wilde naar Rusland en Rusland nam de Krim met zijn belangrijke marinebasis Sevastopol. Volgens prof Mearsheimer zal de Krim nooit meer teruggaan naar Oekraïne. Hij is “verbijsterd” waarom ze in de VS en Groot-Brittannië niet (willen) inzien dat Rusland politiek volkomen juist handelt. Omwille van een aantal westerse provocaties is deze crisis nu zeer actueel geworden, o.a. door de wapenopbouw die een bedreiging is voor Rusland. Deze crisis moet opgelost worden. “De Russen willen werkelijk met de Verenigde Staten praten… De Verenigde Staten zijn de hoofdrolspeler. Ik zeg dat niet omdat ik een Amerikaan ben, en ik denk inderdaad dat het Amerikaanse beleid tegenwoordig meestal zo dwaas is, dat het beter zou zijn als de Verenigde Staten minder invloed hadden… De voor de hand liggende oplossing is van Oekraïne een neutrale staat te maken”. Negen dagen na deze voordracht valt Rusland Oekraïne binnen, eist dat de neonazi’s verdwijnen en dat Oekraïne een neutraal land wordt. Frontnieuws

Wanneer de mainstream media een bepaalde toestand voorhouden en iedere dag opnieuw met nadruk vertellen wie het slachtoffer is en wie de schurk, dan weet je dat het verhaal op zijn kop staat. Volgens dr. Ron Paul, econoom, is Oekraïne helemaal geen slachtoffer. Het zit al jaren tot in zijn nek in de anti-Russische achterbaksheid, diefstal, daden van onmenselijkheid en oorlogsmisdaden. Het is vriend van corrupte politici en zakenlieden. Ron Paul heeft heel zijn actief leven doorgebracht in de hoogste kringen van de Amerikaanse politiek en was zelfs eens presidentskandidaat voor de republikeinen. Hij weet waarover hij spreekt. De leider van Oekraïne, zo beweert hij, is allesbehalve een held. Hij heeft ervoor gezorgd dat de banken gebruikt werden als witwassers voor rijke zakenlieden en politici, alsook om de Amerikaanse politiek te beïnvloeden. En de VS met zijn 800 militaire bases in 160 landen zijn de grootste verbruiker, exporteur en geweldpleger. Ze geven meer geld uit aan oorlog dan China, Rusland, VK, Japan, Frankrijk, Saoedi-Arabië, India, Duitsland, Italië en Brazilië samen! Dr. Ron Paul vindt dat de echte schurken in de VS en de NAVO zitten, en niet Rusland. “Het wordt tijd dat de regering van de Verenigde Staten ophoudt de wereld te controleren”. Frontnieuws

Er zijn ook goede onafhankelijke Nederlandstalige onderzoeksjournalisten die de waarheid willen brengen en daarom in de gewone media niet toegelaten worden. De Nederlandse Sonja van den Ende is op dit ogenblik in Donbass, Oekraïne. Ze schrijft hoe de bevolking in Donetsk en Lukansk de Russen als bevrijders onthaalt. Ze haten Zelensky en zijn leger vol met neonazis: “Al acht jaar lang worden hun huizen kapotgeschoten, vrouwen en kinderen vermoord met wapens die zij krijgen van Westerse regeringen. Dit is de grootste criminele daad, na Syrië en natuurlijk alle andere landen die zogenaamde democratie gekregen hebben, zoals Irak en Afghanistan, het topje van de ijsberg” (Bron).

Onze Vlaamse onderzoeksjournalist Willy Van Damme ergert zich eveneens aan de groteske mediamanipulatie. In Jemen stierven volgens officiële cijfers van de VN  sinds begin van de oorlog tot 2021 zo’n 377.000 mensen terwijl 23,4 miljoen (80% van de bevolking) hulpbehoevend is of honger lijdt. En het westen blijft hiervoor maar wapens leveren, ook onze Belgische wapenfabriek FN in Herstal. Daarover nauwelijks een berichtje in de westerse media. De honderden doden en de vernielingen in Oekraïne, moeten nu iedere dag uitvoerig aan bod komen met al of niet getrukeerde foto’s, precies zoals het destijds in Syrië ging
(Een Jemeniet is geen Oekraïner: Willyvandammemail.google.com/mail).

Er zijn helaas ook in Oekraïne, menigten vluchtelingen, verwoestingen en doden te betreuren. Twee voormalige officieren van de Amerikaanse luchtmacht hebben echter een vergelijking gemaakt tussen wat het Russische leger in Oekraïne doet en wat zij in Afghanistan, Irak … gedaan hebben. De Russen beperken zich bewust tot militaire doelwitten en trachten burgerdoelen en burgers zoveel mogelijk te sparen en te helpen. De Russen houden zich in, terwijl de Amerikanen meteen hun volle vernielingskracht hebben ingezet. De VS en NAVO proberen achter de schermen echter de Russen nu zoveel mogelijk te provoceren om hen tot steeds meer oorlogsvoering te dwingen. En zo blijkt de westerse berichtgeving vooral propaganda van en voor het Oekraïense leger te zijn (Mondialisation).

Wanneer de grootste politicologen niet in staat zijn te voorzien hoe dit uiteindelijk zal eindigen, kunnen wij alleen maar trachten bij de huidige feiten te blijven. Het lijkt duidelijk dat Rusland, als het wil, Oekraïne kan platwalsen maat dat niet wenst. Het wil de fascistische regering met zijn neonazi’s, door het westen geïnstalleerd weg. Het wenst dat het een soeverein maar neutraal land wordt met goede relaties met zijn grote broer Rusland. Het lijdt geen twijfel dat Rusland in dit geval Oekraïne daadwerkelijk zal helpen.

De VS hebben al 30 jaar lang de absolute wereldheerser gespeeld met een enorme militair overwicht. Zij moeten de soevereiniteit van andere landen niet erkennen, kunnen regeringswissels doorvoeren wanneer en waar ze willen om de grondstoffen van andere landen te grijpen en hen te onderwerpen. Dat hiervoor miljoenen mensen moesten sterven, op de vlucht gaan, in ellende wegzinken terwijl hun mooi land totaal vernield wordt, interesseert deze schimmige wereldleiders geen zier. Hun uiteindelijke leider is de Satan, de leugenaar en moordenaar vanaf het begin. Daarom kennen zij zelf geen schaamte noch medelijden. We herkennen hierin de toestand zoals we die in Syrië hebben meegemaakt. Wereldleiders waarschuwden dat Assad een chemische aanval aan het voorbereiden was tegen zijn eigen volk. Zelf pleegden ze daarna de ene chemische aanval na de andere met behulp van hun eigen geheime diensten en terroristen. Ze zorgden ervoor dat onze media met hun oorlogsdeskundigen en specialisten Assad als de schuldige brandmerkten, waardoor een opgedraaide menigte hem als de schurk uitjouwde. Hierna konden dezelfde wereldleiders op het volk bombardementen uitvoeren als “gerechtvaardigde straf”. Noch enige schaamte, noch enig medelijden, wel tevredenheid over de bevestiging van een straffeloze wereldheerschappij en de groei van de wapenindustrie.

De schimmige wereldleiders (Rotschild, CIA, Wapenbazen, City of London, Kabal…?) beseffen dat hun rijk aan het instorten is en zijn tot alles in staat om hun opperheerschappij te bewaren of heroveren. Vandaar hun roekeloze en agressieve provocaties met Oekraïne om te proberen Rusland (en China) te verzwakken. Rusland lijkt inmiddels de grootste militaire wereldmacht te zijn (met een budget dat miniem lijkt tegenover dat van de VS!) en China lijkt de grootste economische wereldmacht te zijn. Ze zijn bezig de petrodollar te onttronen. In Oekraïne wil Rusland een eerste teken geven dat de opperheerschappij van de VS die ieder internationaal recht met voeten treedt voorbij is. Hierbij zet China zich pal achter Rusland. Beiden willen resoluut een multipolaire wereld, wat de VS met alle middelen willen vermijden.  Tal van landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, voorlopig nog slaven van de VS, kijken hoopvol op naar China en Rusland. De unipolaire wereld wordt een multipolaire wereld met meer respect voor de soevereiniteit van de landen.

Vergeten we hierbij niet het grote morele verval van het westen. Regeringen sparen tijd noch energie om de morele waarden, die een samenleving gelukkig en welvarend maken, tot in de grond af te breken: eerbied voor het leven op welk moment ook, rijkdom van eigenheid en verscheidenheid van man en vrouw, stabiliteit van het huwelijk, gezag van ouders tegenover hun kinderen, een vrije geloofsbeleving…O wee, de landen zoals Rusland en Hongarije die de perverse spiraal niet willen steunen. Zij zijn een doorn in het oog van de duivelse wereldheersers.

Hoe zal dit eindigen? Laten we niet luisteren naar de propaganda met waarschuwingen en beschuldigingen die worden opgevoerd. Kijken we naar de feiten. Verblind door arrogantie en illusies werkt de EU nu al volop aan haar eigen zelfvernietiging voor het duivels plezier van wereldleiders in de VS, wiens gezag snel afbrokkelt. De VS konden vele landen dwingen drastische sancties op te leggen aan Rusland. Toch hebben 35 landen zich achter Rusland geschaard en zij vertegenwoordigen meer dan de helft van de wereldbevolking. Frankrijk heeft miljarden geïnvesteerd in een gloednieuwe Renaultvestiging voor de immense Russische markt en trekt zich nu terug. Zal dit niet zonder kosten overgenomen worden, bv. door China, zoals de Turken de McDonalds zonder moeite hebben vervangen? Wie is hier zijn eigen graf aan het graven? De meeste onbenullige Europese regeringen zijn hetzelfde aan het doen. Willy van Damme noemt de leiders van de G7, EU en NAVO een “roversbende” die nog leeft van de illusies van de vorige eeuw. We moeten goed beseffen “…dat als Rusland wil onze economie zo in elkaar stuikt en wij hier zelfs verhongeren. Geen Russisch gas, grondstoffen, olie en graan meer en het is gedaan” (Wat als …. de bedrijven gesloten worden? Willyvandamme).

Het is een strijd op leven en dood. Zal iemand hierbij uiteindelijk atoomwapens inzetten en wie? Kijken we ook hier slechts naar de feiten. Wie heeft het atoomwapen reeds ingezet? Niet Rusland maar wel de VS. Prediker wist het al: “Op de rechterstoel zit de schuldige” (3, 16)

Varia

Al 30 jaar lang hebben de VS en hun bondgenoten zich alles gepermitteerd, waarbij ze dikwijls gebruik maken van geweld zonder einde, het recht en de moraal met voeten treden. Rusland en China zeggen nu duidelijk dat zij dit niet meer aanvaarden. Het is waarschijnlijk dat de Russische operatie hiervan nu een eerste teken is: Mondialisation

Volgens de invloedrijke Russische filosoof, historicus, socioloog met een nationalistische en Euraziatische visie Alexander Dugin, gaat de strijd in Oekraïne tegen de Amerikaanse, globalistische, totalitaire, liberale elites. Poetin wil dat de volkeren terug hun zelfbeschikking krijgen en geen marionetten zijn van de VS. En wat Rusland betreft: “Als u op deze aarde wilt leven, moet u Rusland aanvaarden als een onafhankelijke soevereine supermacht”: Frontnieuws

Na de ineenstorting van de Sovjetunie zou Rusland zijn troepen uit O-Duitsland terugtrekken op voorwaarde dat het westen alle landen van de voormalige Sovjetunie en van het Warschuw pakt zou gerust laten, wat volmondig werd beaamd. Het westen en de NAVO deden daarna precies het tegendeel en werden steeds driester. President Zelensky van Oekraïne beloofde vrede te brengen in het land, een goede verstandhouding met de Oekraïense Russen en Rusland en de strijd tegen de corruptie. Precies zoals de NAVO, deed hij daarna juist het tegenovergestelde: (Golfbrekers)         

Een vernietigend oordeel van prof. J.M. Dogné (die zowel onze Belgische regering met EMA als de WHO adviseert)) over onze regeringen. Terwijl men in maart ‘21 al wist dat vaccinatie nooit groepsimmuniteit kon geven en dat de betreffende ‘vaccins’ noch veilig, noch werkzaam waren, bleven ze allemaal maar liegen. “Miljoenen mensen hebben zich dus op basis van een leugen laten vaccineren “voor een ander”. De Croo-Jambon, Van Rans, Van Damme, VLD, CD&V, NVA, SPA, Groen… “Man, man, man. Wat een leugenpaleizen zijn onze regeringen toch”: De kroon van het leugenpaleis ontbloot. (mail.google.com/mail)

De oorlogsspecialist van de VRT reed 4000 km in Oekraïne om de monsterleugens bij het Vlaamse volk te komen aandikken en de door de VS en NAVO gewenste oorlogsvoering aan te wakkeren. Volgens hem doet Poetin in Oekraïne wat hij in Aleppo (Syrië) deed, kortom volk en land vernietigen. Dat Aleppo verwoest en uitgemoord werd door bendes, gesteund door het westen en dat Syrië met Rusland Aleppo bevrijd heeft, waarna de mensen dansten op straat, vergat hij erbij te vertellen. (Na de bevrijding heb ik er een fotoverslag van gemaakt, misschien kan iemand het nog vinden, ik vind niet meer). Hij stelt Rusland als een militaire overmacht voor met een oorlogsbudget dat 10 x groter is dan Oekraïne. Best mogelijk. Hij vergeet te zeggen dat de VS een budget hebben dat meer dan 10 X groter is dan dat van Rusland. En het bedrog van de “chemische aanvallen” blijft hij nog steeds uitbazuinen. Er is geen enkel bewijs dat Rusland of Syrië ooit in de oorlog chemische wapens hebben ingezet. Dat is te gevaarlijk voor eigen soldaten. Dat is iets voor terroristen, niet voor een leger dat wapens heeft. Onder argusogen van heel de wereld werd de laatste gram in Syrië opgespoord en opgeruimd. En daarna zou Syrië ze nog gewoon kunnen gebruikt hebben?! Verder wordt het (bijna onfeilbaar) gezag aangehaald van de Amerikaanse president J. Biden die waarschuwt voor een chemische aanval (door Putin natuurlijk) terwijl hij en zijn zoon het zijn die tientallen militaire laboratoria voor biologische en chemische oorlogsvoering (illegaal) in Oekraïne beheren! Zijn onze “perspapegaaien” op hun kop gevallen en willen ze dat het Vlaamse volk hen blind naloopt? Hij haalt vervolgens de zogenaamde gruwelen aan van de Russische president in Tsjetsjenië, in Syrië en nu in Oekraïne. Hoger gaven we al een vergelijking door voormalige Amerikaanse luchtmachtofficieren tussen wat Rusland in Oekraïne doet en wat zij in Afghanistan, Irak, Syrië… hebben gedaan.  Als het westen vijf minuten eerlijk naar de gerechtvaardigde bekommernissen van Rusland zou luisteren en er rekening mee houden, is er morgen vrede in Oekraïne en welvaart in heel Europa door een verrijkende wederzijdse verstandhouding met Rusland. De prijs is wel dat de VS en NAVO (voornaamste Noord Atlantische Terroristische Organisatie) moeten ophouden heel de wereld te domineren en de bazen van de wapenindustrie op pensioen moeten gaan.

Ik stel voor dat  onze Gentse professor Mattias Desmet een tweede deel schijft na zijn succesvol boek over de massavorming die leidt tot totalitaire onderdrukking (De psychologie van het totalitarisme) alleen maar met de inhoud van dit half uur durende interview van de VRT met onze oorlogsspecialist over Oekraïne: (Vrt.be)