WEF is blij dat Sigrid Kaag mee werkt aan The Great Reset

Houwelingen: Uit de vrijdag op verzoek verzoeken WEF-papieren. Een brief van deze particuliere organisatie gericht aan minister Sigrid Kaag. Citaat: “Het Forum zal er samen met je medewerkers voor zorgen dat jouw deelname een belangrijke kracht wordt bij het vormgeven van de Grote Reset.”
https://twitter.com/PvanHouwelingen/status/1472713287452274695/photo/1

Naast Sigrid Kaag werkt minister Wopke Hoekstra met het WEF aan de Great Reset: “jouw bijdrage aan het werk van de Great Reset zal bijzonder kritisch zijn” en “jouw deelname wordt een belangrijke kracht bij het vormgeven van de Great Reset.”
https://twitter.com/PvanHouwelingen/status/1472898141523435531/photo/1

Artikel 97a Wetboek van Strafrecht.
Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt met het oogmerk om een zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling te bewegen, om een zodanig persoon of lichaam in het daartoe opgevatte voornemen te versterken of aan een zodanig persoon of lichaam…

View original post 39 woorden meer