Vaccins, bezoedeld met gedode kinderen

Door Pater Daniel

Op 8 maart 2021, internationale vrouwendag, hebben ’n honderdtal vrouwen uit 25 landen een oproep gedaan om vaccins, die cellijnen van geaborteerde kinderen bevatten, krachtig te verwerpen. Onder hen de Poolse dr. Wanda Poltawska, 100 jaar, vriendin van Johannes-Paulus II, die zelf slachtoffer was van de medische experimenten van de persoonlijke arts van Hitler in het concentratiekamp van Ravensbrück; verder Abby Johnson, directrice van een abortuskliniek tot 2009 en daarna fervente pro life activiste, die zorgde voor de film “Unplanned” (2019); de voormalige leden van de Pauselijke Academie voor het Leven: Pilar Calva, Wercedes Wilson, Christine de Marcellus Vollmer…

De titel van hun oproep luidt: “De stem van vrouwen om het leven van kinderen in de moederschoot te verdedigen en vaccins die bezoedeld zijn door abortus te

verwerpen”. Dat de gebruikte organen al decennia geleden door abortus werden weggenomen doet niets af van de barbaarsheid van abortus. In hun brief beschrijven de vrouwen de gruwel van de drie gebruikelijke methoden: het uitzuigen, het in stukken trekken van het kind en het verbrijzelen van ruggengraat en hoofdje en het vergiftigen en verbranden. Deze vaccins blijven hoe dan ook een steun aan de gruwelijke handel in menselijke organen, gewonnen door massamoord op de meest weerloze mensenkinderen. En deze mensonwaardige handel breidt zich steeds meer uit.

Hieraan mag geen enkele medewerking gegeven worden. Dit is even verschrikkelijk als de kinderoffers die destijds in Jeruzalem gebracht werden aan Moloch, de god die nooit verzadigd was of de wijze waarop de Azteken mensenoffers brachten door het hart uit het lichaam van hun levende slachtoffers te rukken. Dat de paus en Vaticaanse instanties deze vaccins aanvaardbaar achten en zelfs beschouwen als een morele plicht, wordt zeer sterk betreurd. Ze vragen dat de pauselijke autoriteiten nogmaals goed nadenken en hun standpunt zouden herroepen. Er is overigens geen enkele garantie dat deze vaccins, die in feite genetische experimenten zijn, ook bescherming bieden terwijl er wel grote risico’s mee verbonden zijn voor korte en lange termijn. Het besluit van deze vrouwen is duidelijk: “Wij willen niet medeplichtig zijn aan de massamoord op de heilige onschuldige kinderen van onze tijd en wij weigeren ieder vaccin dat gemaakt is met cellijnen van menselijk geaborteerde foetussen” (Le Blog de Jeanne Smits).

Uit; Nieuwsbrief Pater Daniel (xvi,11) in pdf; xvi.11-1 Download