Anti-menselijke agenda kern NWO

De anti-menselijke agenda is de kern van de Nieuwe Wereldorde

De Anti-Human Agenda die ten grondslag ligt aan de NWO (New World Order) komt sterk in beeld met de komst van de COVID plandemie  (Operatie Corona virus) en zijn experimentele nano-geïnfuseerde mRNA-vernietigingstools die ze “vaccins” noemen.

Onder alle chaos zit een koud berekend en huiveringwekkend plan dat een volledig anti-menselijke agenda is.

the anti human agenda of the nwo accelerated by operation coronavirus

COVID heeft de anti-menselijke agenda achter NWO versneld, maar het is er altijd geweest.

Ik heb al eerder op deze agenda verwezen in mijn vorige artikelen, zoals in mijn artikelenreeks “Alles is nep” uit 2015 en in mijn artikel uit 2016 ” The Synthetic Agenda: The Distorted Heart of the New World Order” waarin ik hetzelfde basisconcept schets, namelijk dat onze staat van zijn en natuurlijke wereld wordt aangevallen en gebruikt door een nep-synthetische versie van de werkelijkheid die probeert deze in te halen en te verdringen.

COVID heeft deze anti-menselijke agenda scherp in beeld gebracht.

Lees hier verder: www.pensioenactivist.nl