Moleculair bioloog Dr. Peter Borger: “Het gaat eigenlijk om samRNA-vaccins”

EINDTIJDKLOK

Zoals we reeds eerder bericht hebben, zijn de coronavaccins van Pfizer en Moderna mRNA-vaccins en de vaccins van o.a. AstraZeneca vectorvaccins zijn, die in principe géén genetische manipulatie bewerkstelligen van het DNA van het individu dat het vaccin krijgt. Het mRNA wordt gelezen door de ribosomen in de cellen waar het mRNA in terecht kwam na vaccinatie, waardoor je cellen het stukje eiwit maken, wat dan zou moeten aangevallen worden door je immuunsysteem. Prof. Cahill en anderen legden reeds uit dat dit een omgekeerde immuunrespons zal teweegbrengen, met auto-immuunziekten en een feitelijke allergie (overmatige immuunrespons) aan dat eiwit waar dat mRNA voor codeerde, waardoor men mogelijk een anafylactische shock ontwikkelt indien men in aanraking komt met het echte virus. Dat is de reden dat coronavaccins in het verleden nooit door de goedkeuring raakten. Maar moleculair bioloog Peter Borger zegt dat de vaccins in feite samRNA-vaccins zijn, ofwel “self amplifying…

View original post 609 woorden meer