Corona in historisch en Bijbels perspectief

Door Ruud Karsten

Er bestaat een duistere, valse elite in de wereld. Ze wordt ook wel Deep State genoemd, of Kabal. De Elite heeft diepe historische wortels. Ze heeft altijd de mensheid willen domineren en onderdrukken, puur tot eigen gerief. De Elite is een soort van machtige, puissant rijke cultclub, die zich verheven waant boven ‘gewone’ mensen als jij en ik. Niet een club in de zin van een vereniging, met leden die wekelijks of maandelijks samenkomen. Nee, je moet denken aan een verzameling van lieden met veel geld en veel macht, binnen de nationale en wereldpolitiek (ministers en ambtenaren, nationaal en intergouvernementeel zoals WHO en VN), in koninklijke families, in de commerciële sector (Amazon, Bol.com), in Big Tech (Microsoft, Google, Facebook), in de industrie (pharmaceutische industrie, olie-industrie, wapenindustie), in het bank- en verzekeringswezen, NGO’s, stichtingen behorende tot rijke families (Rockefeller Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation), inlichtingendiensten (CIA, Mossad), e.a., die als gemeenschappelijk belang hebben om samen nóg meer macht te verwerven, en daarmee de wereld aan zich te onderwerpen. Ze komen regelmatig samen – meestal in het geheim – voor overleg over de grote wereldproblemen, en hoe zij die moeten sturen om hun perverse doelen te bereiken. Hun belangrijkste overlegfora zijn het WEF (World Economic Forum), en de Bilderberg Conferentie. Menigeen van hen behoort tot de top van de Vrijmetselarij.

Lees hier verder:

Het vaccin en aangepaste abortus: de feiten

Samenvatting

  1. Alle nu in Nederland voor handen zijnde COVID-19 vaccins zijn hetzij getest dan wel ontwikkeld op cellijnen die teruggaan op cellen uit een nier en een netvlies van ca 18 weken oude foetussen, toen 14 cm groot, in Nederland geaborteerd in 1972 en 1985.
  2. De cellen blijven zich na cultivering continu delen. De cellijnen HEK-293 en PER.C6 zijn waardevol, zelfs gepatenteerd. Men injecteert bij de traditionele vaccins sporen van deze doorgekweekte cellen in het lichaam. Onderzocht is of het falen van AztraZeneca hieraan kon worden geweten, er zitten honderden menselijke eiwitten in.
  3. Over de wijze waarop het foetale weefsel bij HEK-283 en PER.C6 werd verkregen en verwerkt, is niet veel bekend. Wel over vele andere, vergelijkbare cellijnen: het weefsel mocht niet afgestorven zijn, en moest direct – binnen ca 5 min – versneden of ingevroren zijn. Dit lijkt op orgaantransplantatie, waarbij ook iedere seconde telt. Als gevolg zijn er vele gedocumenteerde gevallen bekend waarin het hart van het kind nog klopte. Abortusmethoden werden aangepast aan het verkrijgen van het foetaal weefsel. Vast staat dat er kinderen levend ter wereld kwamen.
  4. In tegenstelling tot bij proefdieren (in de testfase daarna) wordt bij foetussen geen verdoving toegediend. Het staat wetenschappelijk vast dat foetussen op die leeftijd pijn voelen. Pijn werd door deze praktijk “verlengd”.
  5. Er worden voor onderzoek vele abortussen gebruikt voordat het lukt een bruikbare cellijn te genereren. Ook hier. Er is een cellijn bekend waarvoor alleen al het materiaal van 73 abortussen zijn gebruikt.
  6. De cellijnen HEK-293 en PER.C6 zijn volgens experts op termijn kwalitatief en kwantitatief onvoldoende voor de miljarden COVID-vaccinaties die nu jaarlijks beoogd worden. Daardoor ontstaat volgens experts de (markt)behoefte aan het maken van nieuwe cellijnen, waarvoor dan weer talrijk abortusmateriaal nodig is. Zo is in 2015 is in China de WALVAX-2 cellijn ontwikkeld, waarvoor organen van negen abortussen zijn gebruikt. Een speciale methode werd toegepast (waterzak keizersnede). Het COVID-vaccin van Walvax Biotechnology Co is op dit moment in testfase 2 en komt na goedkeuring ook in de EU beschikbaar.
  7. Het gáát niet om 1973 of 1985, ‘it’s the practice, not the product’. Er is sprake van een hele industrie, niet alleen voor vaccin-, maar ook voor stamcel-producten. Critici hebben gesteld dat als men hiervan als consument protestloos profiteert, men de continuatie van deze praktijk stilzwijgend legitimeert en bevordert. Onderzoek & ontwikkeling op foetale organen gaat namelijk dóór en dóór.

Toelichting

Lees verder in de bijlage:

WHO-klokkenluider: ‘Mensen leven in een dictatuur en hebben het niet eens door’

Nooit eerder in de geschiedenis van de World Health Organisation (WHO) heeft de organisatie propaganda verspreid over vaccins. Nooit, aldus klokkenluider Astrid Stuckelberger. Aan het hoofd van de WHO staat Tedros Adhanom Ghebreyesus. Deze figuur staat sinds de uitbraak van Wuhan-virus, dagelijks in de schijnwerpers en de goedgelovige wereldburgers zien hem als de juiste man op de juiste plaats. Maar Tedros is niets anders dan een trekpop van onder meer Bill Gates.  

Dr. Stückelberger is een gerenommeerde internationale gezondheidswetenschapper, gepromoveerd in publieke gezondheid en doet al minstens 25 jaar zowel klinisch als epidemiologisch wetenschappelijk onderzoek voor beleidsmakers. Zij was tussen 2009 en 2012 werkzaam als WHO-expert op het gebied van pandemieën. Volgens de klokkenluider overtreedt de WHO alle voorschriften die je maar kunt bedenken. De internationale gezondheidsvoorschriften gaan onder andere over het beschermen van mensenrechten: het beschermen van de mobiliteit, de economie, het beschermen van je privacy. Al deze voorschriften worden nu niet toegepast, zegt ze in de documentaire Planet Lockdown. Het is een heel vreemd politiek besluit om propaganda te maken over iets wat niet getest en niet bestudeerd is. Klik ook hier voor de mening van diverse andere klokkenluiders.

“Na de uitbraak van Sars-CoV-1 probeerde men een vaccin te maken en 20 jaar later is dat nog altijd niet gelukt. Nu zouden wetenschappers in slechts drie maanden tijd een vaccin tegen Sars-CoV-2 gemaakt hebben. Het wordt toegediend aan zwangere vrouwen, kinderen, ouderen. Dat is gevaarlijk, dodelijk en misdadig,” aldus de gezondheidsexpert. De injectie veroorzaakt auto-immuunreacties, maakt mensen onvruchtbaar en…

Lees HIER verder

Maria Medeverlosseres: het Hart van onze Moeder” – Dr. Carrie Gress

Geef Mij je liefde

Dr. Carrie Gress geeft haar zesde lezing getiteld: “Maria Medeverlosseres: het Hart van onze Moeder” op het Marian Coredemption-symposiumbij het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, La Crosse, WI in 2018, over hoe Maria’s rol als Medeverlosseres en haar Moederlijk, Maagdelijk Hart een remedie is voor de Antimariaanse geest in de wereld van vandaag, gepromoot door feministen die tegen moederschap en maagdelijke zuiverheid zijn.

Ze wijst ophet gegevendat Maria de Nieuwe Eva is die op een unieke manier met Christus,de Nieuwe Adam,samenwerkt om de mensheid te verlossen van de val van de eerste Adam. Als zodanig, als er een Antichrist komt en veel voorlopers van hem, dan volgt daaruit dat er ook een Antimaria is met veel voorlopers die een geest promoten die tegengesteld is aan de Maagd en Moeder. Dr. Gress geeft een samenvatting van dergelijke Antimaria’sin het verleden enookin onze tijd.

Voor meer lezingen van deze conferentie:https://airmaria.com/tag/la-crosse-coredemption-symposium-2018/

Dr. Carrie…

View original post 131 woorden meer