Luciferiaanse Antichrist Transhumanisme

door Lisette Vermaen

Maar gezegend zijn uw ogen omdat ze zien, en uw oren omdat ze horen. Want waarlijk, ik zeg u, vele profeten en rechtvaardige mensen verlangden ernaar om te zien wat u ziet, maar het niet zagen, en om te horen wat u hoort maar het niet hebt gehoord. Matteüs 13:16-17

Fritz Lang's Metropolis, 1927

De trend naar transhumanisme is de afgelopen jaren echt op de voorgrond getreden van de Luciferiaanse mondiale agenda. Als Luciferianen hun zin krijgen, zullen ze je van harte laten geloven dat de volgende noodzakelijke stap voor de mensheid de transcendentie is naar een gloednieuwe soort: de Übermensche, de Overman, de Homo Superior.

Volgens hun overtuigingen is dit nieuwe ras van volledig geëvolueerde superieure mensen de onvermijdelijke volgende fase van de evolutie. Deze overgang naar de Übermensche is de manier van de mensheid om voor zichzelf te kiezen, in het aangezicht van nihilatie, om iets te worden dat zo diep superieur is aan de huidige menselijke staat, dat het menselijk DNA zich letterlijk zal aanpassen aan de verandering. Deze verandering zal plaatsvinden met behulp van technologie en wetenschap.

Wat is transhumanisme?

Transhumanisme is de filosofische en culturele positie die menselijke vooruitgang door middel van technologie aanmoedigt. Meer specifiek moedigt transhumanisme het gebruik van kunstmatige verbeteringen aan om de mensheid naar iets “meer dan” menselijks te duwen. Fundamenteel is het een vorm van utopisme, het geloof dat mensen zichzelf kunnen veranderen en een hemel op aarde kunnen creëren. (GotQuestions.org, 2014) Transhumanisme is het geloof of de theorie dat het menselijk ras verder kan evolueren dan zijn huidige fysieke en mentale beperkingen, vooral door middel van wetenschap en technologie.

Nu was de slang subtieler dan enig beest van het veld dat de Here God had gemaakt. En hij zeide tot de vrouw: ‘Ja, heeft God gezegd, gij zult niet van elke boom van de hof eten?’ En de vrouw zeide tot de slang: wij mogen eten van de vrucht van de bomen der hof: maar van de vrucht van de boom, die midden in de hof is, heeft God gezegd: gij zult er niet van eten, noch zult gij het aanraken, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tegen de vrouw: “Je zult zeker niet sterven. Want God weet dat op de dag dat u ervan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als goden zult zijn, goed en kwaad kennend.” Genesis 3:1-5

De wetenschaps-, technologie- en entertainmentindustrie wordt grotendeels bevolkt door Luciferianen en satanisten. Transhumanisme is een onderdeel van een veelzijdige Luciferiaanse missie die probeert God te ontkennen of te omzeilen en uiteindelijk de dood bedriegt. Dit is de “onsterfelijke agenda”.

Video: LUCIFERIAANSE/ANTICHRISTELIJKE AGENDA

Lees hier verder…