Het vaccin en aangepaste abortus: de feiten

Samenvatting

  1. Alle nu in Nederland voor handen zijnde COVID-19 vaccins zijn hetzij getest dan wel ontwikkeld op cellijnen die teruggaan op cellen uit een nier en een netvlies van ca 18 weken oude foetussen, toen 14 cm groot, in Nederland geaborteerd in 1972 en 1985.
  2. De cellen blijven zich na cultivering continu delen. De cellijnen HEK-293 en PER.C6 zijn waardevol, zelfs gepatenteerd. Men injecteert bij de traditionele vaccins sporen van deze doorgekweekte cellen in het lichaam. Onderzocht is of het falen van AztraZeneca hieraan kon worden geweten, er zitten honderden menselijke eiwitten in.
  3. Over de wijze waarop het foetale weefsel bij HEK-283 en PER.C6 werd verkregen en verwerkt, is niet veel bekend. Wel over vele andere, vergelijkbare cellijnen: het weefsel mocht niet afgestorven zijn, en moest direct – binnen ca 5 min – versneden of ingevroren zijn. Dit lijkt op orgaantransplantatie, waarbij ook iedere seconde telt. Als gevolg zijn er vele gedocumenteerde gevallen bekend waarin het hart van het kind nog klopte. Abortusmethoden werden aangepast aan het verkrijgen van het foetaal weefsel. Vast staat dat er kinderen levend ter wereld kwamen.
  4. In tegenstelling tot bij proefdieren (in de testfase daarna) wordt bij foetussen geen verdoving toegediend. Het staat wetenschappelijk vast dat foetussen op die leeftijd pijn voelen. Pijn werd door deze praktijk “verlengd”.
  5. Er worden voor onderzoek vele abortussen gebruikt voordat het lukt een bruikbare cellijn te genereren. Ook hier. Er is een cellijn bekend waarvoor alleen al het materiaal van 73 abortussen zijn gebruikt.
  6. De cellijnen HEK-293 en PER.C6 zijn volgens experts op termijn kwalitatief en kwantitatief onvoldoende voor de miljarden COVID-vaccinaties die nu jaarlijks beoogd worden. Daardoor ontstaat volgens experts de (markt)behoefte aan het maken van nieuwe cellijnen, waarvoor dan weer talrijk abortusmateriaal nodig is. Zo is in 2015 is in China de WALVAX-2 cellijn ontwikkeld, waarvoor organen van negen abortussen zijn gebruikt. Een speciale methode werd toegepast (waterzak keizersnede). Het COVID-vaccin van Walvax Biotechnology Co is op dit moment in testfase 2 en komt na goedkeuring ook in de EU beschikbaar.
  7. Het gáát niet om 1973 of 1985, ‘it’s the practice, not the product’. Er is sprake van een hele industrie, niet alleen voor vaccin-, maar ook voor stamcel-producten. Critici hebben gesteld dat als men hiervan als consument protestloos profiteert, men de continuatie van deze praktijk stilzwijgend legitimeert en bevordert. Onderzoek & ontwikkeling op foetale organen gaat namelijk dóór en dóór.

Toelichting

Lees verder in de bijlage: