Maria Medeverlosseres: het Hart van onze Moeder” – Dr. Carrie Gress

Geef Mij je liefde

Dr. Carrie Gress geeft haar zesde lezing getiteld: “Maria Medeverlosseres: het Hart van onze Moeder” op het Marian Coredemption-symposiumbij het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, La Crosse, WI in 2018, over hoe Maria’s rol als Medeverlosseres en haar Moederlijk, Maagdelijk Hart een remedie is voor de Antimariaanse geest in de wereld van vandaag, gepromoot door feministen die tegen moederschap en maagdelijke zuiverheid zijn.

Ze wijst ophet gegevendat Maria de Nieuwe Eva is die op een unieke manier met Christus,de Nieuwe Adam,samenwerkt om de mensheid te verlossen van de val van de eerste Adam. Als zodanig, als er een Antichrist komt en veel voorlopers van hem, dan volgt daaruit dat er ook een Antimaria is met veel voorlopers die een geest promoten die tegengesteld is aan de Maagd en Moeder. Dr. Gress geeft een samenvatting van dergelijke Antimaria’sin het verleden enookin onze tijd.

Voor meer lezingen van deze conferentie:https://airmaria.com/tag/la-crosse-coredemption-symposium-2018/

Dr. Carrie…

View original post 131 woorden meer