Bol verbant alle boeken van Robin de Ruiter – de schrijver reageert

Door Rob Vellekoop

Verwacht je dat de censuur zal toenemen? Zo ja, op welke manier gaan we dit verder merken? Hoe ver zal de overheid hierin gaan volgens jou?

Desinformatie en complottheorieën worden door de overheid gezien als een bedreiging voor onze rechtsstaat. Dat zij zelf de onderliggende oorzaak zijn van het probleem schijnen ze niet te begrijpen. Complotdenken, wantrouwen en twijfel ontstaan omdat steeds vaker blijkt dat we onze politici niet zo maar op hun woord kunnen vertrouwen.

De vertrouwensbasis wordt geregeld ondermijnd door politieke debacles, corruptie en doofpotten, misleidende informatie die bewust wordt verspreid voor politieke of financiële doeleinden en daarnaast misstanden, zoals de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.

Bovendien wordt vaak geen openheid gegeven over bepaalde politieke zaken. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke belangen zijn verstrengeld. Geheime contracten (staatsgeheimen) worden ondertekend en zijn niet openbaar (ontberen dus democratische controle). De verklaringen van de ­officiële instanties staan meer dan ooit ter discussie. Sinds de coronacrisis is het wantrouwen alleen maar toegenomen. De burger is de strategie en de misleidende berichtgeving door de ‘Wereldgezondheidsorganisatie’ en politieke autoriteiten over de zogenaamde vogel en Mexicaanse griep niet vergeten.

(..) De censuur en de klopjacht op andersdenkenden zullen alleen maar toenemen. We hebben te maken met enorme transformatieprocessen die moeten leiden tot het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht. De coronapandemie en de wereldwijde lockdowns spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zijn een onderdeel van een complex stappenplan dat uiteindelijk moet leiden tot invoering van een ‘technocratische werelddictatuur’. Hoe meer angst voor het coronavirus, ziekten, politieke spanningen, economische crisis, rassendiscriminatie en oorlogen, des te sneller nadert de gezamenlijke mensheid het punt waarop zij een Nieuwe Wereldorde accepteert die met ijzeren vuist het lijden van de mensen beëindigen zal.

Lees hier verder