Belgische grondwet, in stilte en intieme kring begraven

Door Pater Daniel

We hebben alle reden om fier te zijn op onze Belgische grondwet, getekend op 7
februari 1831. Deze is samen met de Amerikaanse en Noorse de oudste nog in voege
zijnde grondwet, werd de basis van ons parlementair stelsel en verankerde de
belangrijkste vrijheden voor de burgers. Het werd de uitwerking van de leuze: vrijheid
in alles en voor allen. Wat in 1948 bepaald werd in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, hadden wij al 117 jaar in onze grondwet staan.

In de werkelijkheid schiet er echter van onze waardevolle Belgische grondwet
nagenoeg niets meer over, waardoor het ook niet de moeite is de 190e verjaardag te
vieren. Er valt echt niets meer te vieren. De afbraak begon uiteraard al vroeger. Is de
aller belangrijkste en eerste vrijheid niet de vrijheid van bestaan? Ieder mens, die er
is, mag er zijn: man of vrouw, dik of dun, rijk of arm, gezond of ziek, geletterd of
analfabeet, wit, zwart of tussenin… Vanaf de tweede helft van vorige eeuw werd deze
vrijheid al massaal en op de meest barbaarse wijze afgeschaft door de gruwelijke
abortusindustrie. Juist de zwaksten en meest hulpelozen onder ons werden/worden
genadeloos afgeslacht. Er is geen vrede of welvaart mogelijk voor een samenleving
die hiermee doorgaat. En vanaf vorig jaar werden de andere fundamentele vrijheden
opgeruimd: vrijheid van vereniging, meningsuiting, godsdienst en
godsdienstuitoefening, onderwijs. In 1830 kwamen burgers in opstand tegen koning
Willem I omwille van zijn dictatoriaal bestuur: wij willen Willem weg, wil Willem wijzer
worden, wij willen Willem weer! Zij protesteerden tegen wat wij nu als ministeriele
besluitvorming opgelegd krijgen. Het verschil is dat het huidige dictatoriale regime nu
(nog) door een groot deel van de bevolking aanvaard wordt, voorbereid door een
collectieve hysterische angst en verantwoord door de zogenaamde corona crisis. Toch
blijft het onbegrijpelijk en vooral onaanvaardbaar. Onze vrijheden, onze waardigheid,
ons leven worden gewoon op de vuilnisbelt gegooid en vervangen door een totalitair
systeem van wereldcontrole. Ruim 20 eeuwen en ’n half geleden schreef Julius Caesar
(+ 44 v. Chr.) in klassiek Latijn de gevleugelde woorden: “Horum omnium fortissimi
sunt Belgae” (van al dezen zijn de Belgen de dappersten). Gaan ze nu de gewillige
slaven worden van een psychopathische wereldelite?

Bron in pdf: