Afscheidswoord parochie Siebengewald

Beste pastoor Geudens,

Namens het parochie bestuur wil ik graag een woord van dank aan u richten.

Na het afscheid van pastoor Reijnen in 2019 bent u voor de parochies Heijen, Afferden en Siebengewald in dienst getreden als vervanger voor alleen de weekenden, inmiddels 15 maanden geleden.

Voor onze parochie in Siebengewald kijken we terug op een prettige samenwerking met u. In u hebben we een mens en pastoor leren kennen; integer, een man die mensen verbindt. Een echte verbinder, een herder met oprechte interesse in de mensen en de gemeenschap. Waar de aandacht ook uitgaat naar de minder goed bedeelden van de maatschappij; in de breedste zin van het woord. Begaan met een ieder die op uw pad kwam.

Een kwaliteitsbewaker; ook in de moderne tijd waar samen kerk zijn, sterk aan verandering onderhevig is. En waar u steeds weer mensen aan het denken kan zetten over het leven en het geloof. Ook in een tijd waar Corona ons nog steeds in zijn macht heeft en geen echte ruimte is voor contact aan de keukentafel.

Wij willen u graag iets aanbieden wat gemaakt is in uw parochie in Siebengewald. Een Bessembiender; een borrel genoemd naar een ijverige man die door met ijver te werken, de berkentakken, in uw geval de parochie, bij elkaar wist te houden.

Met een warm hart wensen wij u alle goeds toe voor nu en in de toekomst.

Namens het parochiebestuur Siebengewald,

Marcel Schut