De boodschap van 25 januari van O.L. Vrouw aan Marija

Dierbare vrienden,
 
Allereerst treft u hierbij de boodschap van 25 januari aan van O.L. Vrouw aan Marija.
 
Dierbare vrienden, iedereen beseft inmiddels dat dit een uitzonderlijke en moeilijke tijd is. O.L. Vrouw zegt dat we nooit meer teruggaan naar wat wij “normaal” noemen. Laten we God danken voor al het goede dat we wel nog hebben. De goede God geeft graag aan dankbare mensen en laten we ook danken namens al diegenen, die er nooit aan denken om God te danken.
 
Dan willen we iets zeggen over het vaccineren. Veel mensen aarzelen of zijn huiverig om zich te laten vaccineren. Wat zeggen Jezus en Moeder Maria hierover?

Al in 2010 heeft Jezus gewaarschuwd dat er een door mensen veroorzaakte pandemie zou komen. Deze wordt veroorzaakt door de “wereld-elite” met als doel de wereldbevolking te verminderen. Jezus waarschuwde toen al om niet in te gaan op de wereldwijde vaccinaties. (cfm. Boek van de Waarheid 26-10-2010) [Alhoewel ik twijfel aan boodschappen van MDM wil ik ze u niet onthouden,red.]
 
Nu het in deze corona-tijd zover is, raadt Jezus opnieuw aan om je niet te laten vaccineren, omdat in deze vaccins geheime stoffen zitten. De z.g. RNA-vaccins, maken gebruik van je genetisch materiaal dat je DNA verandert. Ze beïnvloeden dus rechtstreeks het genetisch materiaal van de mens. Dat betekent dus: genetische manipulatie. Tot nu toe was dit verboden en werd als iets crimineels beschouwd. Dit vaccin is problematisch in termen van gezondheid, moreel en ethisch opzicht. In tegenstelling tot eerdere vaccins is de genetische schade onomkeerbaar en onherstelbaar.
 
De in het vaccin aanwezige nanodeeltjes zijn een groot gevaar. Ze gaan niet meer weg uit je lichaam. Ze kunnen je via 5G microgolven beheersen en je immuunsysteem vernietigen. Dit zijn de middelen, die de Antichrist zal gebruiken om de mensen te controleren. Dit alles lijkt sciencefiction, maar de bedenker van dit alles is Satan en hij maakt gebruik van veel mensen, die hem dienen. Hij wil de wereldheerschappij naar zich toe trekken door de ene wereldregering, door één wereldgodsdienst en één wereldmunt.
 
Het toch aanvaarden van het vaccin is een grote zonde en moet gebiecht worden. We zouden dit liever niet aan u schrijven. Jezus heeft echter gezegd: als men de Covid-19 vaccinatie accepteert, ondanks dat men op de hoogte is van de veranderingen in het DNA in zijn lichaam, zal God hem verantwoordelijk houden voor het risico dat hij heeft genomen door het vaccin te nemen.
 
En ook als je dit weet over het vaccin ben je verplicht om je medemens daarvoor te waarschuwen, anders maak je jezelf schuldig aan zijn zonde door jouw nalatige schuld. De gevaren van het vaccin heeft Jezus geopenbaard in boodschappen, vooral in de laatste 2 maanden, aan John Leary, ziener in de Verenigde staten, die al jarenlang boodschappen vanuit de Hemel krijgt. (website: www.johnleary.com )
 
Lieve mensen, een jaar geleden kon niemand zich de huidige toestand voorstellen. Ook nu lijkt het nog onwerkelijk en veraf, maar dit alles is echt heel dichtbij. Wat kunnen we doen? Doen wat Moeder Maria zegt: “Bid, bid, bid en blijf bidden.” Het gebed is werkelijk ons enige en meest krachtige wapen. Een week geleden, op 18 januari, gaf O.L. Vrouw een heel duidelijke en verhelderende boodschap over de tijd waarin we leven, wat er op korte tijd gaat gebeuren, wat God van ons verwacht, en wat onze hemelse Moeder ons sterk aanraadt. We hebben de boodschap van 18 januari voor u vertaald en als bijlage * bij deze brief gevoegd. U kunt deze boodschap, nr. 1273, ook terugvinden op: https://www.dievorbereitung.de
 
Tenslotte: misschien zult u zeggen: “Kan God dit niet verhinderen?” Jezus gaf antwoord op die vraag: “De mensheid heeft zich te ver van God verwijderd. Ze luistert niet naar Mijn vermaningen en naar de boodschappen, die mijn Moeder op zoveel plaatsen in de wereld gegeven heeft. Daarom laat ik het toe, vooral vanwege het grote kwaad van de vele abortussen.” Dierbare vrienden, hopelijk gaan de mensen als ze lijden op de knieën en weer bidden. Laten we God danken voor ons Geloof, want we hebben gebouwd op een vaste Rots. Laten we een voorbeeld proberen te zijn in liefde tot God en in naastenliefde; dat werkt!

De Boodschap van Maria, hier in PDF-bestand

* Bijlage: hier in PDF-bestand

Bron: Nieuwsbrief van het Medjugorje-Centrum per email ontvangen