Oekraïne bom van het Westen voor deur Rusland

Pater Daniel: Nieuwsbrief XVII.10, 4 maart 2022

Oekraïne: bom voor de deur van Rusland

Vorige keer gaf ik het kort, nuchter overzicht van Thierry Meyssan over de inval van Rusland in Oekraïne. Ik koos dit verslag als mijn vertrekpunt omdat ik er vele gelijkenissen in zag met wat hier in Syrië gebeurde en hoe dit geheel vervormd werd in de media. De demonisering van Poetin is echter nog veel agressiever dan de demonisering van Assad. Toen de bevolking in Aleppo werd uitgemoord door terroristen, volop gesteund door het westen en hele wijken tot puin werden geschoten, hadden de westerse media daarmee geen enkel probleem, het was voor hen een goede bevrijdingsstrijd. Toen het Syrische leger, gesteund door de Russen én de bevolking aan de echte bevrijding begon, spraken de westerse media alleen maar van gruwelen die zouden begaan zijn door het Syrische en Russische leger. Na de bevrijding kwam het volk massaal de straat op en danste van vreugde. Hierover kwam in de westerse media geen woord. Zij bleven gewoon het voorgeschreven draaiboek van de CIA volgen en schreven over een volk dat strijd tegen een gruwelijke Syrische dictator en daarbij gebombardeerd wordt door het Syrische en Russische leger. En daarmee gaf het westen zichzelf alle dekking om zijn misdaden in Syrië ongehinderd en met toestemming van de buitenlandse openbare opinie te blijven voortzetten.

Op mijn bericht over Oekraïne van vorige week kreeg ik merkwaardige reacties, zowel pro als contra.

Een van de beste Nederlandse onderzoeksjournalisten, die vele jaren voor de NOS gewerkt heeft en nu het ene boek na het andere schrijft met degelijk onderbouwde informatie, stuurde aan haar ruime vriendenkring mijn korte tekst over Oekraïne door met de mededeling: “Ik dank pater Daniël voor deze korte, krachtige en -naar mijn mening- zeer rake analyse”. Er kwam echter ook deze reactie: “Daniel, je bent hartstikke gek of van de duivel bezeten. Stop alsjeblief met al die onzin”.  Wanneer we rekening houden met de macht van de huidige mediamanipulatie en de daardoor gevormde “massavorming”, vermoeden we dat er meer mensen het oneens zijn met deze “andere visie”. In een tijd van globale dictatuur en leugen wordt iedere poging om de waarheid te openbaren unaniem als een revolutionaire daad beschouwd die als een misdaad moet gestraft worden.

Over nagenoeg heel Syrië is er nu vrede afgezien van het noorden en de Golan die illegaal bezet zijn. Laten we even vooruitkijken. De VS hebben een militaire basis in An Talf van waaruit zij de terroristen blijven steunen en het land ontwrichten. Zij zorgen er voor dat 90 % van de olie “veilig” kan gestolen worden, week na week met een lange colonne tankwagens, terwijl het Syrische volk zelf kou lijdt en gebrek aan brandstof heeft. Zij zorgen ook voor het vernietigen van de oogst en het stelen van het graan dat toch kon geoogst worden. Niet alleen Syrië en Rusland maar steeds meer landen roepen de VS op om deze illegale basis, het centrum van ontwrichting, armoede en lijden voor de bevolking te ontruimen. Ze roepen de VS (Turkije en Israël) op om het internationaal recht te respecteren en de soevereiniteit van Syrië te erkennen. Daarmee zal de “Syrische crisis” meteen opgelost zijn. Deze oproepen krijgen echter niet alleen geen enkel gehoor maar in de westerse media wordt er evenmin met een woord over gerept. De westerse arrogantie en hoogmoed gaan steeds maar verder. Dit lijkt precies op wat er al decennia gebeurde voordat de oorlog tegen Oekraïne uitbrak. De vraag van Rusland om op te houden de buurlanden in te palmen en vol te proppen met kernwapens tegen zijn land, kregen geen enkel respons. Het westen had ook geen enkele neiging om het gegeven woord en het internationaal recht te respecteren.  Stel u voor dat Syrië, gesteund door Rusland, Iran en anderen, een ultimatum stellen aan de Amerikaanse militaire basis in N. Syrië: verdwijn of we ruimen zelf alles op! En stel u voor dat uiteindelijk zou overgegaan worden tot het bombarderen van An Talf. De westerse media zullen plots gloeiend rood staan van de zogenaamde gruwelen van het Syrische en Russische leger! We bidden dat het zo ver niet komt en dat de terreur van de VS, Turkije en Israël eens ophoudt. Een naïeve hoop? In het Israëlische en Amerikaanse leger is de zelfdoding onder de soldaten al lang de eerste doodsoorzaak. Daardoor sterven meer soldaten dan door oorlog. Wat gaat er om in het hart van een Israëlische of Amerikaanse soldaat die zelf tot de tanden gewapend is en voor zich een kleine jonge in lompen ziet met een steen in zijn hand? Zal hij zich nooit de vraag stellen: ben ik niet mede de oorzaak van de ellende van dit volk?

Het westen heeft Oekraïne gemaakt tot een bom voor de deur van Rusland. Rusland heeft geen andere keuze dan deze bom onschadelijk maken als het westen dit niet zelf wil doen. Er zijn nu vele deskundigen die in deze zin hun visie geven op Oekraïne maar niets hiervan komt in de gewone media. In plaats van het ontmaskeren van de agressie en hoogmoed van het westen, lukt het de huidige media en westerse heersers om hun crimineel gedrag af te schuiven op de Russische president en nog agressiever en hoogmoediger te reageren tegen Rusland. Willen wij tot een veilig en welvarend westen komen dan zouden we veel beter vriendschappelijke relaties opbouwen met Rusland. Een wederzijds respect en samenwerking zal voor beiden veel beter zijn. De grote verliezers zullen dan wel de wapenbazen zijn en de oorlogsstokers in de VS en de NAVO. Moeten wij echt haat blijven zaaien om hun “permanente oorlogen” te blijven voeden? Is het echt een “misdaad” van Poetin dat hij zijn land terug opgericht heeft, de levensstandaard spectaculair heeft doen stijgen en het Russische volk zijn fierheid teruggegeven heeft? De VS en de NAVO blijven alles doen om Rusland totaal te vernietigen. Moeten wij blind daarmee blijven meespelen?

Achteraan heb ik de inzichten van twee bijzonder deskundigen daarover kort samengevat. Wie graag wil gaan manifesteren tegen de oorlog in Oekraïne doet er goed aan zich eerst eens te informeren.  Als de jarenlange hoogmoed en agressie van het westen tegen Rusland de voornaamste oorzaken zijn van de ellende, heeft het geen zin deze agressie nog te gaan aanmoedigen. Het is als huilen met de wolven in het bos, het westers geweld nog vernietigender maken en de wapenbazen plezieren. Dat het westen maar begint zich te bekeren van zijn eigen geweld, hoogmoed en agressie en vriendschappelijke en respectvolle relaties opbouwt met Rusland. Of is het feit dat Rusland na de val van de Sovjetunie zijn geloof, zijn eerbied voor het leven en voor de geinswaarden weer heeft heropgebouwd een doorn in het oog van de westerse homo- en transgenderlobbies?

Een andere kijk op Oekraïne

Prof.Chems Eddine Chitour ontleedt zeer grondig de eigenlijke oorsprong van de moeilijkheden: de agressie en hoogmoed van het westen gedurende 20 jaar. Het westen met de VS als enige supermacht is na de ineenstorting van de Sovjetunie Rusland blijven beschouwen en behandelen als een buit die vrijblijvend geplunderd en vernederd kan worden, zonder enige rekening te moeten houden met internationaal recht of eigen beloften. De enige oplossing is dat Oekraïne een neutraal land wordt met goede contacten zowel met het westen als met het moederland Rusland. Om dat duidelijk te maken heeft Rusland het westen nu even schaakmat gezet. Of er een verdere gevaarlijke escalatie komt of niet zal vooral afhangen van het feit of het westen al of niet zijn agressie en hoogmoed tegen Rusland zal verderzetten en de enige alles vernietigende supermacht wil blijven (1 maart 2022, https://www.mondialisation.ca/retour-a-la-raison-loccident-devrait-oeuvrer-a-lemergence-dun-monde-multipolaire/5665777).

Generaal Lalanne-Bertouticq, voormalig directeur van het Institut des Hautes études de la Défence nationale (IHEDN) geeft een grondige analyse, geïllustreerd met enkele pakkende persoonlijke herinneringen: (25 februari 2022: https://www.lesalonbeige.fr/crise-ukrainienne-analyse-du-general-2s-lalanne-berdouticq/)

  • De verre voorbereiding: Oekraïne en Rusland zijn twee afzonderlijke landen maar wel onafscheidelijk met elkaar verbonden. Sinds de instorting van de Sovjetunie heeft het westen als overwinnaar niets anders gedaan dan zijn machteloze tegenstrever vernederd: “tragische vergissing”.
  • De nabije oorzaken. Na de val van de Berlijnse muur (1989) werden Oost en West-Duitsland herenigd. Rusland zou zich terugtrekken en het westen zou alle landen van het voormalige Warschau pakt en de voormalige Sovjetunie gerust laten. Het westen hield zijn woord niet. Het trok een hele reeks landen rond Rusland tot zich en plaatste duizenden kernkoppen aan de grens met Rusland. De protesten van Rusland werden niet gehoord. Rusland lag als machteloos overwonnen op de grond en het westen bleef maar schoppen. Inmiddels had Poetin geleidelijk het land hersteld en gezuiverd van de plunderaars. In 2013 organiseerden Amerikaanse en Britse geheime diensten een staatsgreep in Oekraïne (Maidan) en brachten een prowesterse en anti-Russisch regime aan de macht.
  • De onmiddellijke aanleidingen. De VS, die oorlogen nodig hebben om de NAVO overeind te houden, begonnen de ene oorlog na de andere: Balkan (1995, 1999), de “genocide” in Servië en Kosovo, Afghanistan (2001), Irak (2003), Libië, Syrië… Ondanks onnoemelijke doden en verwoestingen en fabelachtige investeringen, konden de VS en NAVO nergens enige overwinning behalen. In 2014 keerde de Krim terug naar Rusland. Het was voorheen (tot 1955) nooit een deel van Oekraïne.  De roemloze aftocht uit Afghanistan gaf het beeld van een VS-reus op lemen voeten. Het Oekraïense leger en regime waren inmiddels flink in handen van neonazi’s, door het westen gesteund. De in hoofdzaak Russische bevolking van de 2 provincies in O. Oekraïne werden aangevallen en vochten voor hun onafhankelijkheid. In 2014 en 2020 werden akkoorden van Minsk gesloten die een staakt-het-vuren garandeerden. Van de kant van Oekraïne werd geen enkel staakt-het-vuren gerespecteerd.
  • De oorlog in Oekraïne. Na een bijzonder heldere en niet mis te verstane toespraak van Poetin, trekken de Russische troepen Oekraïne binnen in de morgen van 24 februari 2022 met het doel het Oekraïense leger met alle westerse dreiging uit te schakelen om Oekraïne tot een neutraal land te maken, de overwegend Russische provincies, die om hulp riepen,  te beschermen en de president, een marionet van de neonazi’s en het westen dank zij de staatgreep van 2013, zijn macht te ontnemen (de grote beschermer van de president is Ihor Kolomoïsky, miljardair en neonazi!).
  • En de toekomst? Moeilijk te voorspellen. Het Russische leger zal zonder veel moeite het Oekraïense leger kunnen uitschakelen. Zal het westen Rusland als gelijkwaardige partner eindelijk erkennen of zijn agressie opdrijven en Rusland dwingen nog harder te antwoorden?

P. Daniel