Waarom de Covid-vaccinatie de opstap is naar het merkteken van het Beest

EINDTIJDKLOK

De Covid-19-vaccins beginnen aardig te lijken op wat voorzegd is in de H. Schrift omtrent het merkteken van het Beest.

En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal van die mens is 666.

Apoc. 13,15-17

Het vaccin is uiteraard het merkteken zelf nog niet, omdat het niet in de hand of op het voorhoofd wordt ingebracht, maar in de bovenarm; en omdat het niet gepaard gaat met een eed van trouw aan de Antichrist, om van hem afhankelijk te willen zijn voor onderdak en voedsel (noodzakelijk…

View original post 1.684 woorden meer