Barmhartigheid verandert de wereld

Uit; parochieblad van de parochies Bunde & Geulle/Moorveld:

Beste gelovigen, hieronder een samenvatting van de toespraak van paus Franciscus bij het eerste Angelus als paus op zondag 17 maart jl.

“Na de eerste ontmoeting verleden woensdag kan ik mij vandaag opnieuw tot u richten! En ik ben blij het op een zondag te doen, de dag des Heren! Op deze zondag brengt het Evangelie ons de geschiedenis van de overspelige vrouw die door Jezus van de terdoodveroordeling gered wordt. De houding van Jezus is treffend: we horen geen woorden van minachting, geen veroordeling, alleen woorden van liefde, erbarmen, die uitnodigen tot bekering. “Ook lk veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer” (Joh. 8, 11). Wel, broeders en zusters, het gelaat van God is dat van een barmhartige Vader die altijd geduld heeft. Heeft u al eens gedacht aan Gods geduld, het geduld dat Hij met ieder van ons heeft? Dat is Zijn barmhartigheid. Hij heeft altijd geduld, geduld met ons, Hij begrijpt ons, is met ons begaan. Hij wordt het niet moe ons te vergeven als wij met een berouwvol hart naar Hem terugkeren – zoals de verloren zoon. “Groot is de barmhartigheid van de Heer”, zegt de Psalmist. De barmhartigheid verandert de wereld. Een beetje erbarmen maakt de wereld minder koud en meer rechtvaardig. We moeten die barmhartigheid van God, van die barmhartige Vader die zoveel geduld heeft, goed verstaan […]. lk herinner mij toen ik pas bisschop gewijd was, in 1992, en in de parochie Onze Lieve Vrouw van Fatima te Buenos Aires aankwam en men een plechtige Mis opdroeg voor de zieken. lk ben tijdens die Mis gaan biechthoren. En bijna aan het slot van de Mis ben ik opgestaan omdat ik een vormsel moest toedienen. Een bejaarde dame kwam naar mij toe, nederig, heel nederig, meer dan 80 jaar oud. lk keek haar aan en zei: “Grootmoeder – want bij ons worden bejaarde vrouwen zo genoemd – wilt u biechten?”. “Ja” zei ze, “want als de Heer niet alles zou vergeven, zou de wereld niet bestaan.” (..) Dat is wijsheid die van de Heilige Geest komt; de innerlijke wijsheid over Gods barmhartigheid. Vergeten wij dat woord niet: God wordt het nooit moe te vergeven, nooit! Wel, wat is dan het probleem? Het probleem is dat wij het moe worden vergeving te vragen, dat wij geen vergeving willen vragen. Laat ons dat nooit moe worden, nooit! Hij is de liefhebbende Vader die altijd vergeeft, die voor ons allen een barmhartig hart heeft. En laten wij leren voor iedereen barmhartig te zijn. Roepen wij de voorspraak in van de Maagd Maria die Gods Mens geworden Barmhartigheid in haar armen draagt”.

Uit; Parochieleven, weekblad voor de parochiegemeenschap van Bunde, jaargang 57, 2013, nr. 13, blz. 1.