Kerkmeester Jo Bloemen z.g.

De uitvaart voor Jo Bloemen z.g. zal zijn aanstaande vrijdag 1 maart om 10.30 uur in de H. Hartparochie van Nieuwenhagerheide. De vooravondmis vindt plaats op de donderdagavond ervoor om 19.00 uur in dezelfde parochiekerk. Bidden wij voor Jo Bloemen!

IMG_Rouwbrief Jo Bloemen

IMG_JoBloemen 2

Kerkmeester J. Bloemen ontving in 2011 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice,

uit handen van pastoor Freek Jongen.

In memoriam: Jo Bloemen

Met grote verslagenheid hebben wij op zaterdagavond 23 februari jl. geheel onverwacht op 72 jarige leeftijd afscheid moeten nemen van ons dierbaar Kerkbestuurslid Jo Bloemen. Lees het “in memoriam” uitgesproken door pastoor Freek Jongen tijdens de uitvaartmis van Jo op vrijdag 1 maart jl. in de parochiekerk van Nieuwenhagerheide:

“Altijd onderweg”. Twee woorden heel karakteristiek voor het leven van onze dierbare Jo.

Altijd onderweg voor zijn gezin. Jo was een zeer zorgzame huisvader. Voor Jacqueline, de kinderen en kleinkinderen stond hij altijd klaar. Als ze iets nodig hadden, dan regelde Jo het. In het afgelopen jaar stond alles in het teken van de revalidatie van Jacqueline, en was Jo daarbij haar grote steun en toeverlaat. Gastvrij en zorgzaam waren Jo en Jacqueline ook voor de vele kinderen die in de afgelopen jaren bij hen thuis werden opgevangen. Jo was graag onderweg om boodschappen te doen. Hij genoot van winkelen, koken en samen eten. Iedereen kon thuis mee eten. Met de auto werden vele uitstapjes gemaakt. Om een terrasje te pakken, een kop koffie te drinken of een ijsje te eten werden heel wat omwegen genomen door het Limburgse landschap. Met dankbaarheid keek Jo ook terug op de reis naar Rome in maart 2011 die hij bij gelegenheid van zijn 70ste verjaardag aangeboden had gekregen van zijn kinderen en kleinkinderen.

Altijd onderweg voor onze kerk. Jo was bijna dagelijks te vinden in of rondom de kerk in Nieuwenhagerheide, waar hij het aanspreekpunt en de vraagbaak was voor vele parochianen. Als geboren en getogen “jong van Neuenhagerhei” kende hij velen. Als er iets voor onze kerk geregeld moest worden dan deed je op Jo nooit tevergeefs een beroep; hij stond altijd voor je klaar met een wijze raad of een helpende hand. Nooit was hem iets te veel. Altijd bereid om te helpen. Ruim 20 jaar was Jo lid van het Kerkbestuur en meer dan 25 jaar beheerder van ons kerkhof. Ook tijdens de restauratie van onze kerk enkele jaren geleden, en bij de herinrichting van het kerkplein en de begraafplaats in 2010 heeft Jo een belangrijke rol vervuld. De Kapel in het bos aan de Kleikoeleweg had een bijzonder plekje in zijn hart. In de meimaand bad Jo daar dagelijks de rozenkrans en de organisatie van de druk bezochte viering op kerstavond bij de Kapel kwam voor een groot deel voor zijn rekening. Ook had Jo ieder jaar weer opnieuw een belangrijk aandeel in de organisatie van de Sacramentsprocessie. Voor zijn jarenlange trouwe inzet voor onze kerk en samenleving werd Jo bij gelegenheid van Koninginnedag 2011 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontving hij op 17 december 2011 hier in onze kerk de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Altijd onderweg. Als Jo ergens was, dan was hij heel vaak ineens ook weer weg. Onderweg naar het volgende karwei. Zo is Jo ook op zaterdagavond 23 februari jl. ineens van ons heengegaan. Heel plotseling en onverwacht. Op weg naar het Hemels Vaderhuis. En de leegte die Jo bij ons achterlaat is groot. Een groot gemis op de eerste plaats voor Jacqueline, hun kinderen en kleinkinderen, en de vele familieleden, vrienden en bekenden van Jo. Maar zeer zeker ook een groot gemis voor onze parochie. Wij missen met Jo een hardwerkende collega in het Kerkbestuur en een grote steunpilaar van onze kerk. Zijn enorme inzet en betrokkenheid waren van onschatbare waarde. Door alle tranen heen om het plotselinge afscheid van Jo willen wij toch vooral onze grote dankbaarheid uitspreken voor het vele werk dat Jo voor onze samenwerkende parochies heeft verricht. Jo zal met heel veel waardering en bewondering in de harten van velen van ons blijven voortleven als een goede vriend die altijd onderweg was voor onze kerk. Heel veel dank willen wij ook uitspreken naar Jacqueline toe, de stille kracht op de achtergrond, die in de afgelopen jaren aan Jo alle ruimte en mogelijkheden heeft geboden om zich in te zetten voor onze parochies.

En wat de toekomst betreft. We zullen samen verder moeten. Jo zou niet anders willen dat wij met elkaars goede hulp en steun het werk van hem voortzetten.
Jo, onze dank is groot. Het verdriet en het gemis zijn enorm. Maar onze hoop is gericht op een blij wederzien.

Adieë. Bis bei ’t Herregôdje doaboave…..

http://www.heidelicht.nl