Wereldwijde afbraak van de menselijke waardigheid

Voorlopig is er nog enige vrijheid van meningsuiting, tenminste als je de openbare opinie niet te veel beïnvloedt. Onafhankelijke topwetenschappers die vrijuit vanuit hun kennis de openbare opinie bestrijden, worden al geruime tijd gecensureerd, geschorst, gestraft, opgesloten of zelfs vermoord. De meeste van mijn lezers zullen wellicht evenals ik niet op de hoogte zijn van de laatste snufjes van de biotechnologie, van de nanotechnologie, van de informatica, van de scheikundige mogelijkheden… Zij en ik kunnen wel lezen, nadenken en een oordeel vormen op basis van redelijke argumenten. Wij kunnen ook bepaalde uiteenzettingen waarderen omdat we daarin aangehaalde argumenten, feiten en gegevens herkennen.  Zo troffen wij een interessante synthese aan van Jean-Yves Jézéquel over de wereld waarin wij nu leven. Ziehier een samenvatting. (Jean-Yves Jézéquel, 4 november 2022: https://www.mondialisation.ca/nanotechnologie-et-vaccins-ou-bien-nous-sommes-informes-ou-bien-nous-ne-voulons-pas-etre-informes-transhumanisation-et-nanoreseaux/5672480).

Het dossier van de epidemie SARS-COV-2 is als een puzzel waarvan stilaan de laatste stukjes gelegd worden We weten nu dat het geen “ongeval” was, maar een door mensen welbewust veroorzaakte plaag, zorgvuldige voorbereiding en zeer efficiënt doorgevoerd. Deze epidemie, die helemaal geen pandemie was, werd uitsluitend veroorzaakt om de vaccinatie van de hele wereldbevolking te kunnen doorvoeren. De zogenaamde “vaccins” zijn in feite een biotechnologisch wapen met een tweevoudig doel. Vooreerst een aantal mensen doden door de onverenigbaarheid van bepaalde stoffen in de zogenaamde “vaccins” met de werking van de natuurlijke menselijke organen. Hiermee worden vooral de zwakkeren bedreigd: de ouderen, de zieken en de kinderen. Zo worden zij als “nutteloze eters” opgeruimd. Het tweede doel is van de overlevenden transhumane wezens te maken, een nieuwe generatie slaven, waarvan de hersenen, de gedachten en de gevoelens kunnen gecontroleerd en gemanipuleerd worden. Dit is geen sciencefiction, “maar wel degelijk een technologische realiteit, gefinancierd door een rijke, heersende, machtige elite die verzot is op het overheersen van hun soortgenoten”. Deze “vaccinatie” als vergiftiging van de mensen, werd als voorwaarde gesteld voor allerlei omstandigheden zodat ze onrechtstreeks verplicht werden. Dit werd mogelijk door het systematisch opvoeren van de angst.  “Heel het systeem van de gezondheidsdienst, onderwijs, administraties, ondernemingen, leger en politie werkten als één man samen aan dit machiavellistisch plan!” Zij die vlot meewerkten aan deze onderwerping van de hele mensheid werden er dik voor betaald. “Meer dan gelijk welke oorlog was dit plan gericht op het uitschakelen van mensen op verschillende wijzen (gezondheid, economie, onderdrukking) en heeft slachtoffers gemaakt waarvan de cijfers in de miljoenen lopen”. Het doel is een dictatuur opleggen aan de hele mensheid die van haar menselijke waardigheid is ontdaan en technologisch gecontroleerd kan worden.

Om de verdere doorvoering hiervan te beletten is het nodig dat de volkeren opstaan maar dit massief ontwaken heeft nog niet plaats gevonden.  “Nooit eerder werd de mensheid zo door zichzelf bedreigd… Zij die dit plan hebben uitgedacht en uitgevoerd, hebben geprofiteerd van de onwetendheid en het enorme negeren vanwege de medische en sanitaire gemeenschap op gebied van bio informatica, nanotechnologie en scheikundige mogelijkheden om de agenda 2030 door te voeren”. J. Edgar Hoover, directeur van de FBI van 1924 tot 1972, beweerde dat het individu gehandicapt is wanneer het zich bevindt voor een monsterlijke samenzwering waarvan het niet kan geloven dat het bestaat.  “Veinzerij, leugen en technologie vormen het hart van deze manipulatie zonder weerga in de geschiedenis”. Jean-Yves Jézéquel wijst dan naar een van de invloedrijkste “meesters van deze wereld”, Yuval Noah Hariri, de machtige raadgever van de “Great Reset”, die het absoluut noodzakelijk vindt dat de menselijke code herschreven wordt en dat de mensen uiteindelijk toch maar dieren zijn die moeten verbeterd worden als “menselijk vee”. Het is eugenisme op totalitaire schaal. Daarvoor dienen de “vaccinaties” als onrechtstreekse verplichting. Vaccinatie zal steeds meer verplicht worden, altijd opnieuw gegeven en uiteindelijk permanent zijn.

Daarom zal een burgeroorlog eveneens nodig en onvermijdelijk zijn: men kan iemand niet verplichten om te sterven of om in zijn lichaam een onzichtbare ketting te dragen die hem in een onomkeerbare slavernij houdt. Je kunt niet verwachten dat iemand dan zijn leven en vrijheid niet gaat verdedigen. Alle criminelen die deze gruwel hebben uitgedacht beseffen uiteindelijk niet wat zij aan het doen zijn: zij beelden zich in dat ze zonder probleem zullen triomferen, terwijl ze in hun waanzin de totale vernietiging nastreven van hun perverse wereld. Moge dit moment zo vlug mogelijk komen opdat we de sacrale vrijheid van het leven terugvinden, dat een uitdrukking is van ons inwendig geweten.