Bereidt Duitsland gedwongen vaccinaties voor?

Volgens een op 25 maart 2022 verschenen artikel in Unser-MittelEuropa (UME) is de vaccinatieplicht in Duitsland weer volop actueel. Het artikel verwijst naar een debat over de verplichte vaccinatie in Duitsland door SPD-minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach. “Hoewel de algemene vaccinatieplicht nog niet definitief is vastgelegd, zijn ze al druk doende met de planning van sanctiemechanismen voor vaccinatie weigeraars meldt UME.” Een van de sanctiemogelijkheden is dat men een boete van maximaal 25.000 euro (!) moet betalen als men de verordening overtreedt, en dat meerdere malen, als er niet wordt gevaccineerd. Wie de boetes niet kan betalen of “opzettelijk de vaccinatieplicht schendt”, kan worden gestraft met maximaal vijf jaar gevangenisstraf.

Bovendien moet de toekomstige verplichte vaccinatie “onder hoge drempels” mogelijk worden gemaakt:“Indien het opleggen van een dwangsom niet leidt tot het verrichten van de handeling door de schuldenaar, zou deze volgens het bestuursrechtelijke handhavingsrecht in beginsel ook kunnen worden afgedwongen door middel van directe dwang. Directe dwang is het uitoefenen van invloed op personen of zaken door fysiek geweld, hulpmiddelen of wapens. Indien aan de schuldenaar geen dwangsom kan worden opgelegd, is onder nadere voorwaarden ook vervangende hechtenis mogelijk (artikel 16 VwVG).

Duitsland is van plan in de herfst een nieuwe vaccinatiecampagne te beginnen “om een grote najaarspiek in het aantal coronafakebesmettingen te voorkomen.” De Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach wil dat 40 miljoen mensen voor de winter een nieuwe coronagifprik gaan halen.Ook andere maatregelen, zoals het dragen van een nutteloos slavenmasker in bepaalde gebouwen en het zogeheten 2G-of3G-beleid kunnen als het aan Berlijn ligt weer worden ingevoerd.

>>> www.franklinterhorst.nl