Sigrid Kaag (D66) heeft zich ten doel gesteld de Great Resetplannen verder uit te voeren

Bilderberg/World Economic Forum/WHO/GPMB, Sigrid Kaag (D66) wil Great Reset plannen verder uitvoeren

De kiezers die op Kaag, de enge D66-partij hebben gestemd, zullen nog uit een hele nare droom wakker worden als ze ontdekken wie deze Kaag werkelijk is. Zij is niets anders dan een puppet van de Bilderbergers (2018-2019) en Klaus Schwab, de man die de hele wereld wil resetten en veranderen in een monsterachtige dictatuur waarin de overgebleven mens slechts zal figureren als slaaf van de Babylonische machthebbers. Een dictatuur waar Gods Schepping plaats zal moeten maken voor eugenetica en ontmenselijking. Met hun stem op Kaag hebben zij gekozen voor handhaving van alle dwangmaatregelen die in het voorjaar van 2020 door Rutte&CO zijn ingevoerd. Ze stemmen voor vaccinaties waarvan de gruwelijke gevolgen volgens diverse deskundigen na enige tijd in een oncontroleerbaar monster zal veranderen. Kaag wil dat ingeënte mensen meer vrijheden krijgen en daarom moet er een vaccinatiebewijs worden ingevoerd. Zij zal samen met Rutte verder gaan met het ontwrichten van onze samenleving door de verwoestende Great Reset plannen verder uit te voeren. De beperking van de grondrechten zal worden voortgezet en op termijn nog verder worden aangescherpt.

Naast haar rol in de raad van toezicht van het World Economic Forum: “Ik ben lid van een stroom van denkers bij het World Economic Forum’ is zij ook lid van de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), een tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die zich bezighoudt met pandemieën en uitbraken. Kaag is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het GPMB-protocol in Nederland, terwijl zij tegelijkertijd directielid is van een panel dat ditzelfde protocol heeft samengesteld én dat toezicht houdt op de mondiale uitvoering. Door het GPMB wordt een beleid opgelegd die geen enkele rekenschap aflegt aan een land. Beleid dat ook nog tegen alle voortschrijdende inzichten in met starheid wordt uitgevoerd. Het GPMB orgaan schreef in april 2019 dat de wereld onvoldoende voorbereid is op een pandemie. Nog geen jaar later brak er een pandemie uit.

Naast al deze petten is Kaag sinds 26 oktober 2017 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte IIIZij werkte ooit voor de incompetente, geldverkwistende anti-Israëlkliek UNRWA, het agentschap van de Verenigde Naties die alle Palestijnse nakomelingen van zogenaamde vluchtelingen opgesloten houdt in kampen. De terroristenvereerder is getrouwd met de Palestijn Anis al-Qaq, een vertrouweling van de voormalige terreurmiljardair Jasser Arafat. Anis al-Qaq was namens de Palestijnse terreurorganisatie PLO ‘Onderminister van Planning’. Dat was onder meer in de tijd dat Jasser Arafat zijn wandelende zelfmoordbommen naar Israël stuurde om onschuldige Israëlische burgers op te blazen. Ook beroept zij zich in interviews geregeld op haar goede relatie met de Shi’itische terreurorganisatie Hezbollah en blijkt tevens voorstander van de anti-Israëlische boycotbeweging (BDS). Dat allemaal belette Rutte niet haar voor de functie van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan te stellen op een ministerie waar uiterst vertrouwelijk met informatie moet worden omgegaan, denk aan de internationale samenwerking inzake terrorismebestrijding.

Nederland steunde jarenlang in het geheim Syrische terroristen die zich schuldig maakten aan oorlogsmisdaden, met onder meer pick-ups, uniformen en satellietapparatuur. De laatste jaren kwam dat geld uit potjes die onder Kaag vielen. Ook financierde zij de moordenaar van het 17-jarige Israëlisch meisje Rina Shnerb. Deze moordenaar was namelijk in dienst van de door Nederland gesubsidieerde Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Bovendien had deze moordenaar zelfs van de Nederlandse diplomatieke missie een pasje gekregen als ‘medewerker van een partnerorganisatie van de Nederlandse vertegenwoordiging’.

Bron: ‘Nieuwsbrief Franklin ter Horst’, www.franklinterhorst.nl